Om Kommuninfosidor

Flera kommuner har lagt in målgruppsanpassad information som kommunpresentationer. Denna möjlighet finns nu för alla Sveriges kommuner.

​Vill ni vara med?

Webbportalen informationsverige.se är en portal för nyanlända som utvecklas av Länsstyrelserna. För att tillvarata portalens möjligheter arbetade Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och KUB-projektet fram en mall för kommuninformation. Denna information ska användas för att tillfredsställa nyanländas behov av att få reda på mer om Sveriges kommuner, för att kunna ge stöd i delar av bosättningsarbetet men även som stöd i Samhällsorientering för nyanlända.

Bakgrund

Idag tackar en stor del av de nyanlända nej till en bostadsanvisning. Sannolikt är en av orsakerna att informationen inte tillräckligt har anpassats efter den nyanländes behov. Kommunpresentationerna ska ses som ett komplement till kommunernas egna webbsidor och underlätta informationen till nyanlända.

Mottagning av nyanlända

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Med kommuninformation på informationsverige.se ges kommunen en möjlighet att synliggöras. Om nyanlända får ett bättre underlag att utgå från inför flytten kan kvaliteten på mottagandet höjas och andelen som tackar nej till anvisning kan minska. Portalen ger en möjlighet att presentera den information som kommunen redan har, på en välbesökt webbplats som används av nyanlända men även av många som arbetar med etablering av nyanlända.

Varför ska ni vara med?

  • Fler nyanlända kan komma att tacka ja till bostadsanvisning till er kommun.
  • Automatiskt kopplas ”Lediga jobb” direkt till er kommun som en tjänst till nyanlända.​
  • Enkelt! Ni ges möjlighet att lyfta fram likvärdig information genom en framtagen mall med relevanta rubriker samt föra fram det som är speciellt för just er kommun.
  • Snabbt! Mallen hjälper er att snabbt lägga in relevant information och länkar.

Det enda ni behöver göra för att vara med är att:

  • Anmäla ert intresse
  • Ge oss en kontaktperson som vi arbetar vidare med
  • Förse oss med uppdaterad information i mallen (finns att ladda ner i den blå rutan)

För mer information kontakta Information om Sverige. Se den gröna rutan.

​Mall för kommuninformation

Du kan ladda ner mallen för kommuninformation här. Fyll i den och skicka in den så publicerar vi den på portalen.

Mall för kommuninformation

​Frågor och funderingar

Om du har frågor eller funderingar eller behöver någon att diskutera med är du välkommen att kontakta oss.

Information om Sverige, Länsstyrelserna

​Samarbete över organisationsgränser!

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och KUB-projektet har arbetat fram mallen för kommuninformation. Kommunsidorna kan vara ett stöd i bosättningsprocessen och samhällsorientering för nyanlända.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies