NybyVision

NybyVision är en verksamhet i Uppsala med inriktning på integration och arbetsliv.

Övergripande mål i vårt arbete för ömsesidig integration är:

  • Att vara en plattform för dialog om och förståelse för det mångkulturella samhället
  • Att vara ett centrum för kulturmöten med ett kulturorienterat perspektiv på integration
  • Att deltagarna i vår verksamhet upplever ökad känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, samt utvecklar möjligheter och vilja till aktivt deltagande i samhället

Grundläggande för all verksamhet på NybyVision är att vi vill utveckla den sociala gemenskapen och känslan av sammanhang och därigenom skapa förutsättningar för ömsesidig integration i samhället.

Målgrupper för vår verksamhet är:

  • Arbetssökande med invandrarbakgrund
  • Personer i behov av språkutveckling, arbetsträning eller annan sysselsättning
  • Asylsökande

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies