Rädda barnen

​Rädda barnens uppgift i länet är att arbeta för barns rättigheter på läns- och landstingsnivå, främst genom opinionsbildning och påverkansarbete. Insatserna ska leda till att barn får det bättre på lång sikt. Arbetet sker i nära samarbete med medlemmarna, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Rädda barnen arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska bli mer delaktiga i allt vi gör. Har lokalföreningar i de flesta av länets kommuner. Exempel på aktiviter är second hand shop, samtalsgrupper för ungdomar och läxhjälp.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies