Rädda barnen

Lokalföreningen för Rädda barnen har under verksamhetsåret 2012 -2013 arbetat med ett stort projekt kring barns utsatthet och barn som far illa i Uppsala län. 

Arbetet har varit upplagt kring fyra seminarier vilka behandlat våld, mobbing, barnfattigdom och barnarbete. I seminarierna har medverkat ett stort antal personer från skilda verksamheter som alla har med barn i Uppsala att göra.

Lokalföreningen ger ekonomiskt stöd till:

  • Ensamkommande asylsökande barn
  • Sär- och resursskolor
  • Barn med särskilda behov i samarbete med Akademiska Sjukhuset
  • Olika familjecentraler med hjälp av donationsmedel
  • Café Genomfarten - en öppen och drogfri samlingsplats för ungdomar

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies