Svenska Röda Korset

​Svenska Röda Korset arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. När det finns behov och brister i samhället försöker man påverka politiker och myndigheter att till exempel göra förändringar i lagstiftningen för att exempelvis migranters rättigheter ska tillgodoses. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.
I Sverige arbetar Röda Korset bland annat med katastrofberedskap, stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och tortyrskadade, utbildningar i första hjälpen och folkrätt samt socialt arbete. Röda korset finns i länets alla kommuner med verksamheter som t.ex. second hand-butiker (Mötesplats Kupan), första hjälpen-grupper, sygrupper, språkträning, telefonjour, familjeåterförening och häktesbesök.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies