Svenska kyrkan

Allt fler människor från krigs- och konfliktdrabbade områden flyr nu till Europa. Svenska kyrkan finns med längs flyktvägen. Vi har en kompetens i att stödja människor i krissituationer, att skapa goda gemenskaper och meningsfulla aktiviteter och har ett särskilt fokus på barns rättigheter och kvinnors rättigheter.

 Svenska kyrkan erbjuder nyanlända i Sverige hjälp med att lösa vardagsproblem, möjlighet till själavårdande samtal, psykosocialt stöd och meningsfulla sammanhang. Kyrkan bedriver även uppsökande verksamhet, till exempel på asylboenden och vid Migrationsverkets förvar.

Juridisk rådgivning till enskilda ges framför allt genom Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande som Svenska kyrkan driver tillsammans med Amnesty, Caritas, Rädda barnen och Sveriges frikyrkosamråd. 

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies