Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har sedan länge arbetat aktivt med flykting- och invandringsfrågor. De arbetar på olika sätt för att nyanlända ska få en bra start i Sverige. På nationell nivå påverkar de asylpolitiken i en mer rättsäker och human riktning. De erbjuder också juridisk rådgivning för flyktingar och asylsökande. På lokal nivå finns det en stor mängd församlingar runt om i landet. Dessa erbjuder stöd och hjälp i olika frågor och driver verksamheter som exempelvis insamlingar, språkcaféer, läxhjälp, praktikantverksamhet, secondhand-butiker, och mötesplatser.  Mycket av Svenska kyrkans arbete med flykting- och invandringsfrågor sker i samarbete med andra kyrkor, organisationer och trossamfund.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies