Upplands Idrottsförbund

​Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Upplands Idrottsförbund företräder uppländsk idrott i kontakter med myndigheter och organisationer och vi uppvaktar samhällets beslutsfattare i vår egenskap av opinionsbildare i idrottsliga sammanhang.

Upplands Idrottsförbund ska:

  • arbeta efter och föra ut budskapet om idrottens värdegrunds frågor enligt idrottens idéprogram Idrotten Vill
  • driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor för att skapa förutsättningar för en väl fungerande idrott i Uppland
  • påvisa idrottens samhällsnytta och betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor
  • värna om folkrörelseidén
  • ge Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna efterfrågat stöd och service

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies