Gotlands län

Gotland beskrivs ofta som navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit historiskt och så är det fortfarande i dag. Gotland är Sveriges största ö och har ca 58 000 invånare, en siffra som mångdubblas varje år tack vare hundratusentals semesterfirare och andra besökare. På Gotland har du nära till både stad och landsbygd, till fantastisk natur och ett blomstrande kultur- och fritidsutbud. Till och från ön tar du dig enkelt med flyg och färja. Det finns många skäl att flytta hit, inte minst en god lärmiljö för barn, ett aktivt föreningsliv och en stark arbetsmarknad. Gotland har ett kustklimat med milda vintrar och behagliga somrar. Varmt välkommen till Gotland!

Presentation

​​​Sverige är indelat i 21 län och 290 kommuner. Alla län förutom Gotlands län har flera kommuner. Gotland har en kommun, Region Gotland, som ansvarar för exempelvis utbildning, socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Läs mer om Region Gotland.

Bostadssituationen i länet

På Gotland finns boenden av olika slag, både i landsbygdsorter och i länets största ort Visby. Det är många som vill bo i Visby, därför finns det större möjligheter att hitta en året-runt-bostad på andra orter i länet. Flest hyresbostäder finns hos det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem som har fastigheter runt om på Gotland. Att registrera sig i deras bostadskö är gratis, läs mer på Gotlandshems webbplats.

Det finns även privata fastighetsägare som hyr ut bostäder. En lista över dessa hittar du till exempel på Gotlands turistbyrås webbplats. Där finns också kontaktuppgifter till Inflyttarbyrån, som kan hjälpa till med information om att flytta till Gotland. Inflyttarbyrån har också en Facebooksida och de anordnar regelbundet olika evenemang där nyinflyttade kan träffas.

Läs mer om bostäder och boende på Region Gotlands sida.

Näringsliv och arbetsgivare

På Gotland finns en stark företagartradition som ständigt föder och utvecklar affärsidéer inom en mångfald av olika näringar. Småföretagandet är stort på ön, ungefär nio av tio gotländska företag har färre än fem anställda.

Jordbruket, stenindustrin och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet.

Inom den växande tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har medfört att många företag, arbetstillfällen och sommarjobb växt fram inom denna näring.

Läs mer om arbete och företagande på Region Gotlands sida.

Sjukvård

På Gotland finns flera vårdcentraler. Det är till vårdcentralerna du i första hand vänder dig för råd om vård. Vid behov kan vårdcentralen remittera vidare till sjukhuset. I Visby finns ett modernt lasarett med bred medicinsk kompetens.

Tandvårdsmottagningar finns på flera ställen på Gotland.

Du kan få råd om vård och hitta närmaste vårdcentral på www.1177.se/gotland eller via telefon 1177. Vid akuta eller livshotande situationer ringer du nödnumret 112.

Läs mer om hälso- och sjukvård på Region Gotlands sida.

Skolor och utbildning 

Det finns ett universitet på Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland. Universitetet har många kurser och utbildningar inom olika områden, bland annat biologi, ekonomi och programmering.

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen ger både grund- och gymnasieutbildning samt kurser med speciell yrkesinriktning.
Korta vägen Visby är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund bosatta på Gotland. Utbildningen hålls av Stockholms universitet.
Vuxna som har fått uppehållstillstånd och som är folkbokförda på Gotland kan studera svenska för invandrare (SFI) via Region Gotland.

Läs mer om utbildning för barn och vuxna på Region Gotlands sida.

Kultur och fritid

På Gotland finns många studieförbund som anordnar kurser och aktiviteter. Här finns även många aktiva föreningar inom olika intressen, till exempel idrotts- och kulturföreningar. Institutioner som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsmuseet bidrar också till ett rikt kulturliv.

biblioteken är det gratis att låna böcker, läsa tidningar, låna datorer, söka information och ställa frågor. Här finns tillgång till språkutvecklande aktiviteter, språkcaféer, sagostunder för barn på flera språk, böcker på lättläst svenska och språkkurser. Biblioteken anordnar många evenemang där du kan träffa och umgås med andra. Det finns bibliotek på flera orter på ön.

Ungdomsgårdarna är viktiga mötesplatser och här erbjuds ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för ungdomar mellan 13 och 19 år.

Läs mer om kultur- och fritidsaktiviteter på Region Gotlands sida.

Civila organisationers arbete för integration

På Gotland finns flera organisationer som på många olika sätt arbetar med integration. 
Några av dessa är: Rädda Barnen, Röda korset, Demokrati för Barns Framtid, Kyrkor och andra trossamfund, Gotlands idrottsförbund och öns många idrottsföreningar, ABF, Bilda, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus och Mångkulturella Föreningen.

På flera orter är frivilligorganisationer och volontärnätverk etablerade. Många av dem ordnar aktiviteter och har mötesplatser av olika slag. Till exempel finns Röda Korsets mötesplatser "Kupan" på flera orter.

Lediga jobb

Här visas just nu lediga jobb i länet och i vissa fall andra närliggande län.

Filtrera sökning via valfritt ord
Sida 1 av 11

Organisationer

Här hittar du information om föreningar och organisationer i länet.

Caritas

Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisation som arbetar för alla människors lika värde och rättigheter. I Sverige arbetar Caritas med lokalt stöd till äldre och sjuka, rådgivning i asylfrågor, mot trafficking (människohandel), volontärinsatser med mera. I världen genomför humanitära insatser i katastrofområden samt stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Caritas Sverige ingår i Caritas Internationalis, internationella Caritas som är ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder.

Föreningskatalog Region Gotland

​Över 900 föreningar finns registrerade i Region Gotlands föreningsregister. Här listas cirka 500 aktiva föreningar på Gotland. I föreningskatalogen kan man söka i registret på föreningsnamn, verksamheter, geografiska orter m.m.

Gotlands Idrottsförbund

Gotlands Idrottsförbund representerar idrotten på Gotland och har via sina 185 medlemsföreningar fördelat på 48 olika idrotter en betydande del i ett varierat fritidsutbud. Varje år genomförs över 32 000 sammankomster och nästan 300 000 deltagartillfällen i åldern 7-20 år. Men en betydande del av idrotten bedrivs även för vuxna. Idrottsföreningen erbjuder en fantastisk möjlighet att lära känna nya människor. Idrottens spridning är från Fårö i norr till Burgsvik i söder och sedan fördelat i nästan varje socken. 114 av 185 föreningar erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar. Via idrottens Studieförbund, SISU-idrottsutbildarna kan du lära dig mer om hur svensk idrott fungerar, gå en ledarutbildning eller lära dig mer om hur en demokratisk idrottsförening fungerar.

Klintetraktens framtid

Klintetraktens framtid är en ideell förening skapad 2014 av personer som tror på och vill utveckla området runt Klintehamn.

Rädda Barnen Sverige

​Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på Barnkonventionen. ​Här kan du läsa information om Rädda barnen på Gotland.

Svenska kyrkan

​Svenska kyrkan är det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. På lokal nivå är Svenska Kyrkan indelad i församlingar. ​
Här kan du läsa mer om Svenska kyrkan på Gotland.

Svenska Missionskyrkan

​Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har tillsammans bildat en ny kyrka, Equmeniakyrkan. I ett övergångsskede har Svenska Missionskyrkan, precis som de två andra bildarsamfunden, en egen organisation. Här finner du information som är specifik för Svenska Missionskyrkan.
Här kan du läsa information om Equmeniakyrkan på Gotland:
www.visbymissionsforsamling.se   
www.vardklockanskyrka.se

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära organisation. Ett enkelt sätt att komma i kontakt med Svenska Röda korset är att besöka en av landets alla mötesplatser. Där drivs sociala verksamheter som café, läxhjälp, svenskträning, utbildningar och kurser. Är du krigs- eller tortyrskadad så har Röda Korset behandlingscenter på nio olika platser i landet. Röda Korset arbetar också för att hjälpa papperslösa få tillgång till vård och få sina rättigheter tillgodosedda. ​
Här kan du läsa mer om Röda korset på Gotland.

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i länet. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies