Jämtlands län

​Jämtlands län ligger mitt i Sverige och är ett av de största länen i landet. Här domineras landskapet av skogar, vattendrag och fjäll. I länet finns 8 kommuner – varav Östersunds kommun är den största. Turismen är en av de absolut viktigaste branscherna i länet. Befolkningen och aktiviteterna är utspridda över hela länet och i den lilla staden Östersund finns Mittuniversitetet, butiker, flygplats och en stadskärna.

Presentation

Vintern är kall och snörik och sommaren är varm och ljus. Länet präglas av stor inflyttning och i Jämtland hittar du människor från hela landet och hela världen. Turismen, den uppskattade livsstilen och de härliga människorna, lockar tusentals personer att flytta hit årligen.

Turistaktiviteter, evenemang som musikfestivaler och världsmästerskap, lockar många att besöka och flytta hit. För den som söker stora ytor och trevliga människor är Jämtland ett bra alternativ.

 

Bostadssituationen

I länet kan man bo både centralt i den lilla staden Östersund eller på en gård på landet. Generellt sett är det lättare att hitta bostäder i Jämtlands län än i storstadsregionerna i södra Sverige. I Åre och Östersund ligger prisnivåerna högt men i övriga länet är bostadspriserna låga.

Näringsliv och arbetsgivare

Turismen är en mycket stor arbetsgivare i länet och anställer mycket folk i framför allt fjällkedjan och Östersund. Andra stora arbetsgivare är de offentliga – som statliga myndigheter, regionen och kommunerna. I länet finns ett mycket stort antal små företag.

 

Skolor och utbildning

I länet finns allt från privata förskolor till ett universitet. Grund- och gymnasieskolor finns spridda i länet och de drivs både privat och offentligt. På Mittuniversitetet finns många olika typer av utbildningar. Universitetet har en inriktning mot bland annat vinteridrott, krishantering och psykologi.

 

Sjukvård

I Östersund finns ett stort länssjukhus som erbjuder avancerad vård. Dit skickas patienter från länets vårdcentraler. Vårdcentralerna finns i alla kommuner. Vården håller hög kvalitet och vid behov skickas patienter till regionsjukhuset i Umeå.

Kultur och fritid

Fritidsutbudet i länet är stort, speciellt för den frilufts- och träningsintresserade. Snö, vinter, skidspår, motionsleder, fotbollsplaner och ett utvecklat föreningsliv erbjuder en mängd aktiviteter året runt. Jakt och fiske ingår i livsstilen. I Östersund finns ett spännande nöjesutbud och varje år arrangeras musikfestivalen Storsjöyran.

 

Lediga jobb

Här visas just nu lediga jobb i länet och i vissa fall andra närliggande län.

Filtrera sökning via valfritt ord
Sida 1 av 25

Organisationer

Här hittar du information om föreningar och organisationer i länet.

ABF Jämtland/Härjedalen

I väntan på asyl eller vidare boende arbetar ABF för att ge människor som flytt till Sverige aktivt stöd och verktyg att etablera sig i det svenska samhället. ABF anordnar bl.a. mötes-/aktivitetsplatser för ensamkommande flyktingbarn och vuxna, matlagningskurser, måleriverkstad och handarbetsgrupper och språkträning.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets boende. De har även sommarskola för ensamkommande ungdomar.

Jämtland/Härjedalens idrottsförbund

Jämtland-Härjedalens idrottsförbund kan stötta med och koordinera resurser i form av pengar, kunskap och kontakter. Idrottens kärna är aktiviteten. Rörelse stimulerar till välmående och hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Idrotten kan vara en viktig del av vardagen för personer på flykt, nyanlända och personer med uppehållstillstånd. Idrotten kan vara en viktig del i deras hälsa och välmående. Idrotten kan vara en plats för att utöva det man redan känner till, är bra på, eller testa något nytt. Här finns möjligheter för alla att utöva idrott, en möjlighet som kanske inte getts tidigare pga. kultur, tillgänglighet eller tid. Via distrikten kan idrotten stötta föreningarna i att öppna upp sin verksamhet eller utöka den så att fler kan delta och må bra, spontant som inkörsport till ett medlemskap. Vi blir fler inom idrotten och hälsan samt välmåendet ökar.

NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBV finns över hela landet och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. NBV arrangerar bland annat internationella kaféer och språkträning på några orter i Jämtland.

Rädda barnen

Rädda barnens uppgift i länet är att arbeta för barns rättigheter på läns- och landstingsnivå, främst genom opinionsbildning och påverkansarbete. Insatserna ska leda till att barn får det bättre på lång sikt. Arbetet sker i nära samarbete med medlemmarna, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Rädda barnen arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska bli mer delaktiga i allt vi gör. Rädda barnen har lokalföreningar i de flesta av länets kommuner. Exempel på aktiviter är second hand shop, samtalsgrupper för ungdomar och läxhjälp.

Röda korset

​Svenska Röda Korset arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. När det finns behov och brister i samhället försöker de påverka politiker och myndigheter att till exempel göra förändringar i lagstiftningen för att exempelvis migranters rättigheter ska tillgodoses. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.

I Sverige arbetar Röda Korset bland annat med katastrofberedskap, stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och tortyrskadade, utbildningar i första hjälpen och folkrätt samt socialt arbete. Röda korset finns i länets alla kommuner med verksamheter som t.ex. second hand-butiker (Mötesplats Kupan), första hjälpen-grupper, sygrupper, språkträning, telefonjour, familjeåterförening och häktesbesök.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet bedriver studiecirklar i svenska för asylsökande.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsidé är att ge människor möjligheter att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser. De erbjuder studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar och annan pedagogisk verksamhet.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har sedan länge arbetar aktivt för att hjälpa flyktingar och nyanlända så att de kan få en bra start i Sverige. De arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning för flyktingar och asylsökande. Svenska kyrkan finns runt om i landet och erbjuder stöd och hjälp i olika frågor.

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i länet. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies