Kiruna

Kiruna är på många sätt ytterligheternas kommun. De flesta andra samhällen har inlett sin historia som ett frö, grott och sakta vuxit till sig. Kiruna planterades i ödemarken för snart 120 år sedan, gödslades med äventyr och kunskap och växte explosionsartat. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige.

Presentation

​En speciell och kontrastfylld plats där solen lyser dygnet runt under 50 sommardygn, från slutet av maj till mitten av juli då solen aldrig går under horisontlinjen. Vintertid är det polarnatt under 20 dygn, från den 12 till den 31 december. Då orkar solen inte över horisonten. Kiruna är en trespråkig bygd, där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. Kiruna har sin kommungräns i norr mot Norge och i öst mot Finland och är därmed även en landgräns.​

Kiruna centrum Kiruna under vintern

Boende

På grund av högkonjunkturen är bostadsbristen stor och de flesta nyanlända får sitt första boende i byarna Svappavaara och Vittangi. Avståndet mellan Kiruna och Svappavaara är ca 40 km och till Vittangi är det ca 70 km. För mer information om boende och för att anmäla dig till bostadskön, besök Kirunabostäders hemsida. 

Vilka språkgrupper finns på orten

I Kiruna talas sedan stadens födelse svenska, samiska och tornedalsfinska.

Föreningar och organisationer

Med cirka 400 registrerade föreningar är Kiruna landets mest föreningstäta kommun, det finns ett rikt utbud av både idrott och kultur. Här finns förutom den kristna församlingen en del frireligiösa föreningar såsom Laestadianer, Jehovas vittnen och Frikyrkan. Kiruna har ännu ingen moské, de troende muslimerna samlas tillsammans i hemmet eller någon tillfällig lokal. I föreningsregistret kan du se vilka föreningar som finns. ​

Vad finns i närområdet

I Kiruna centralort finns gott om affärer inklusive två second hand-butiker och ett stort köpcentra. Eftersom det är högkonjunktur är det många affärskedjor som etablerar sig. Närheten till både Norge och Finland gör också att Kiruna är attraktivt. 

All samhällsservice som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och Skattekontor finns i naturligtvis i Kiruna, i Svappavaara finns grundskola, butik, post och fritidsgård och i Vittangi finns grundskola, bibliotek, butik, vårdcentral, post, Arbetsförmedlingen och fritidsgård.

Barnomsorg

Kiruna C har relativt lång kötid (ca 6 månader) till barnomsorg men för byarna Svappavaara och Vittangi är kötiden ca 2 veckor. Barnomsorgen håller en hög pedagogisk standard med ett särskilt upplägg för nyanlända, vid behov tillsätts resurser för att de nyanlända barnen ska få det stöd de behöver. Mer information om barnomsorg och grundskolor hittar du på kommunens hemsida.​​

Grund- och gymnasieskolor

Grundskolor finns i Kiruna, Vittangi och Svappavaara. I Kiruna finns också språkcentrum med förberedelseklass för elever som saknar kunskaper i det svenska språket. 

Utbildning inom gymnasieskolan bedrivs inom Lapplands kommunalförbund som innefattar Jokkmokk, Gällivare, Pajala och Kiruna. Lapplands Gymnasium bildades 2010 och har ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet De fyra skolorna har cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella, individuella, specialutformade och riksrekryterande program samt gymnasiesärskolor på varje ort. De bedriver bland annat det populära Industritekniska programmet i samverkan med LKAB. 

I Kiruna finns också privata alternativ i form av friskolor med olika inriktningar t.ex. Friluftsskola, Rymdgymnasium och ett praktiskt gymnasium med bland annat frisör och rörmokarutbildning.

Gymnasieeleverna från Svappavaara och Vittangi dagspendlar med skolbuss till Kiruna C, det gör även elever på SFI och samhällsorientering.

Utbildningsmöjligheter

Lapplands lärcentra arbetar med efterfrågestyrd utbildning för vuxna och det sker i en tät dialog med arbetslivet i regionen och samverkan med företag och organisationer i såväl planering som genomförande av utbildningar. Lärcentra anordnar utbildningar för vuxna på grund- och särvux, SFI, gymnasial- och yrkeshögskolenivå. De erbjuder bland annat omvårdnadsutbildning, lärlingsvux med yrkes-SFI anpassat för nya svenskar och flera utbildningar mot gruvindustrins behov. De samverkar också med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och andra utbildningsanordnare för att kunna erbjuda utbildningar av hög kvalitet och på olika nivåer. 

Malmfältens Folkhögskola är ett annat alternativ för vuxnas lärande med en Allmän kurs och en invandrarlinje som erbjuder Svenska och Svenska alfabetisering.​

Hälso- och sjukvård

I Kiruna finns sjukhus, vårdcentral, mödravård, ungdomsmottagning, barnavårdscentral, akutmottagning och tandvård. I Vittangi finns en vårdcentral. Mer information hittar du på Norrbottens läns landsting.

Tolkhjälp

Möjlighet till tolkhjälp finns vid alla myndighetskontakter. Tolk finns företrädesvis via telefon.

Kommunikationer

I Kiruna finns flyg, tåg och bussförbindelser. Det tar drygt en timme med flyg till Stockholm och tåget tar dig både mot norr och söder. Det finns bussförbindelser mellan byarna och ner mot kusten. Tidtabell finns till flyget och till tåget. Likaså till Länstrafiken och till de lokala bussarna.

Arbete och företagande

Hela Norrbotten är idag en mycket expansiv region och Kiruna är inne i en stark högkonjunktur, flera nyanlända har den sista tiden fått arbete, främst inom teknik och vårdyrken, högkonjunkturen drar också med sig ett anställningsbehov inom serviceyrken, handel och omkringliggande tjänster.

Kiruna har världens största underjordsgruva och gruvnäringen är kommunens livsnerv. Staden är nu i en unik situation då järnmalmens huvudådra går rakt under stadens centrum och kommunledningen har tillsammans med gruvbolaget beslutat att brytningen är så viktig för kommunens överlevnad att staden måste flyttas.

Dessutom öppnar LKAB ​i rask takt tre nya gruvor i Kiruna och Svappavaara under de kommande åren och sju utländska bolag, några mindre lokala bolag och privatpersoner bedriver prospektering och provborrning efter mineraler i Kiruna kommun.

Högkonjunkturen och stadsomvandlingen gör att intresset från andra branscher ökar och det sker flera nyetableringar inom handel och restaurangområdena. Även besöksnäringen ökar och det investeras inom turistnäringen i fjällen. Dessutom är det stora pensionsavgångar i kommunen inom främst vård, omsorg och skola. Den höga arbetslösheten har vänt och är lägst i landet, 

Brist på arbetskraft finns redan i dag och behovet kommer att öka eftersom hela regionen har ett uppsving som leder till konkurrens om arbetskraften. För att klara arbetskraftsförsörjningen behövs en ökad inflyttning och arbetskraftsinvandring. Gruvbrytningen och de arbetstillfällen den erbjuder är dominerande i kommunen men kommunledningen har under lång tid stöttat utveckling av ytterligare tre ”ben”, rymd- och miljö- områdena där utbildning och forskning bedrivs i kommunen inom båda dessa områden (Esrange, IRV och Tarfala forskningsstation) och turism/upplevelseområdet där några större aktörer är etablerade (t.ex. Icehotel och ett antal fjällanläggningar). Turism och renskötsel är de stora näringarna i byarna.

Lediga jobb

Här visas just nu lediga jobb i kommunen och i vissa fall andra närliggande kommuner.

Filtrera sökning via valfritt ord
Sida 1 av 6

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i kommunen. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

Kiruna

Kommunfakta

Folkmängd

ca 23 000

Storlek till ytan

19 447 km2

Avstånd till större orter

Luleå ca 350 km

Narvik, Norge 170 km

Kommunens webbplats

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies