Norrbottens län

Norrbottens län är Sveriges största och nordligaste län och är indelat i 14 kommuner. Länet är det enda i Sverige som har landsgräns mot två länder – Norge och Finland. Norrbotten har stora naturtillgångar med sin skog, sina stora vattendrag och med sina gruvor som är rika på järnmalm och andra mineraler. Här har flera kulturer länge behövt samsas. Här finns till exempel sedan långt tillbaka en del av Sveriges samiska urbefolkning och på närmare gränsen till Finland finns den finlandssvenska kulturen. Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.

Presentation

Bostadssituationen

Det går bra för Norrbotten, befolkningen ökar något och länets sysselsättningsgrad är ungefär lika stor som övriga rikets. Precis som i övriga delar av landet varierar bostadsmarknaden från kommun till kommun. Bostadsbrist råder i ungefär hälften av länets kommuner vilket inneburit en prisökning på villor och bostadsrätter, samt växande kötid för hyresrätter. Nybyggnationen av bostäder har under senare år varit låg, men nu märks en uppgång i ett flertal av kommunerna. Många bor på en ort och arbetar i en annan. Pendlingsavstånden är relativt korta mellan de större orterna i länet. Kollektivtrafikutbudet med buss är förhållandevis bra på sträckor där många pendlar. 

Näringsliv och arbetsgivare

Malmen, stålet, skogen och vattenkraften är viktiga både för länet och för hela Sverige. Länet har exporterande tillverkningsföretag, en växande turism- och tjänstesektor och småföretag som får allt större betydelse. 

De största arbetsgivarna i länet är Norrbottens läns landsting med närmare 7 500 anställda, följt av Luleå, Piteå och Bodens kommun. Den största privata arbetsgivaren är LKAB. SSAB ​är en av världens ledande tillverkare av stål. 

Etableringen av ett stort internationellt företags datacenter i Luleå har kompletterat länets näringsliv. Datacentret har väckt globalt intresse och har öppnat för fler satsningar i länet. Investeringsviljan i befintliga företag är stor. Gruvföretagen miljardinvesterar på flera platser i länet. 

Skolor o​​​ch utbildning 

Luleå tekniska universitet ​är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Universitetet erbjuder många olika utbildningar som teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar. Luleå tekniska universitet finns på fem campus: Luleå, Piteå, Skellefteå, Kiruna och Bergsskolan i Filipstad. I Norrbotten finns ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna ger en tydlig yrkesroll och ges i nära samarbete med näringslivet.

Sjukv​​ård

I länet finns fem sjukhus: länssjukhuset Sunderby sjukhus i Luleå, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus och Piteå Älvdals sjukhus. Det finns också 34 hälsocentraler, de flesta drivs av landstinget, men vissa av även av privata vårdgivare. Varje kommun har minst en hälsocentral.

Kultu​​r och fritid

Länet har ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, intressanta natur- och kulturmiljöer och omtyckta besöksmål. Kulturutbudet erbjuder dans- och dramaupplevelser, och konserter av många olika slag. Det finns en större teater, men pjäser sätts också upp i andra lokaler runt om i länet. Under året förekommer festivaler och marknadsaktiviteter som drar många besökare till olika kommuner i länet. Norrbotten har flera muséer runt om i länet. Exempelvis finns Ájtte museum i Jokkmokk där får besökare veta mer om samisk kultur.

Norrbotten har också en fantastiskt rik och varierad natur som är en stor tillgång för länet. I länet finns bland annat 354 naturreservat där du kan vandra, plocka bär och svamp och uppleva fjäll och fantastiska vattenrika delta. På de flesta ställen är det också tillåtet att fiska, jaga och köra skoter. I länet finns mängder med möjligheter att utöva idrotter och fritidsaktiviteter på både sommar- och vintertid. Skidor och skridskor kan ge nya upplevelser, och Norrbotten har också många idrottsföreningar som gör det möjligt för människor i alla åldrar att sporta eller röra på sig. 

Föreningar och organisationer

I Norrbotten finns många olika ideella föreningar där ung som gammal erbjuds möjligheter att hitta olika aktiviteter. Det finns bildningsförbund som gör det möjligt att sjunga, dansa och fördjupa sig i olika språk eller kunskapsområden. Det finns också flera folkhögskolor som erbjuder utbildningar, bland annat i kreativt skapande. 

Norrbotten har fler olika trossamfund som samlar och förenar människor. Flera organisationer i Norrbotten arbetar också för öka integrationen mellan norrbottningar och de som flyttar hit. 

I Norrbottens län finns en Regional Arbetsgrupp för Integration bestående av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget, Hela Sverige ska leva, Företagarna, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan, Idrottsförbundet, Bildningsförbundet, Röda Korset och Rädda Barnen samt samtliga kommuner. Gruppen lyfter viktiga utvecklingsområden, samlar motiverande aktörer och är ett lärande nätverk. Alla individer som flyttar till länet ses som resurser som behövs för en fortsatt tillväxt och utveckling av länet.

Lediga jobb

Filtrera sökning via valfritt ord

Organisationer

Här hittar du information om föreningar och organisationer i länet.

ABF Norr

​I väntan på asyl eller vidare boende arbetar ABF för att ge människor som flytt till Sverige aktivt stöd och verktyg att etablera sig i det svenska samhället. ABF Norr har lokalkontor i nästan alla länets kommuner och anordnar bl.a. mötes-/aktivitetsplatser för ensamkommande flyktingbarn och vuxna, matlagningskurser, måleriverkstad och handarbetsgrupper, språkträning och bo-skola.

Norrbottens Idrottsförbund

​Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Uppdraget är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Arbetet med mångfald inom idrotten handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder – att på alla plan och nivåer – ta tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Norrbottens idrottsförbund driver olika projekt inom integration och idrott, och har även anställt en integrationssamordnare för att utveckla detta arbete vidare.

Rädda barnen

​Rädda barnens uppgift i länet är att arbeta för barns rättigheter på läns- och landstingsnivå, främst genom opinionsbildning och påverkansarbete. Insatserna ska leda till att barn får det bättre på lång sikt. Arbetet sker i nära samarbete med medlemmarna, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Rädda barnen arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska bli mer delaktiga i allt vi gör. Har lokalföreningar i de flesta av länets kommuner. Exempel på aktiviter är second hand shop, samtalsgrupper för ungdomar och läxhjälp.

Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten

Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten samverkar med föreningar, grupper och individer som vill utvecklas, expandera och ingå i ett större nätverk. Arrangerar ett rikt utbud av cirklar, kurser, föreläsningar och kulturevenemang för att människor ska kunna fortsätta att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor. Har verksamhet i länets alla kommuner. Några av de aktiviteter som anordnas i länets kommuner är bl.a. sommarskola för ensamkommande barn, samhällskunskap och språk, matlagning, bakning, dans, trädgård, målning och annat hantverk, internationellt café och filmkvällar.

Svenska kyrkan

​Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor i Sverige och runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor på olika sätt. Detta kommer framförallt i uttryck genom stöd till de människor som söker sig till kyrkor. Det kan handla om behov av samtal, juridisk rådgivning, ekonomiskt stöd, en fristad från förföljelse eller att få fira gudstjänst. Församlingarna i länets kommuner engagerar sig i en mängd aktiviteter så som lekstuga på flyktingförläggningar, läxhjälp, aktivitetsgrupper för vuxna och barn, mångkulturella mötesplats med språkträning och kreativa aktiviteter, caféverksamheter och vän-/ familjefaddrar (flyktingguider).

Svenska Röda Korset

​Svenska Röda Korset arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. När det finns behov och brister i samhället försöker man påverka politiker och myndigheter att till exempel göra förändringar i lagstiftningen för att exempelvis migranters rättigheter ska tillgodoses. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.
I Sverige arbetar Röda Korset bland annat med katastrofberedskap, stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och tortyrskadade, utbildningar i första hjälpen och folkrätt samt socialt arbete. Röda korset finns i länets alla kommuner med verksamheter som t.ex. second hand-butiker (Mötesplats Kupan), första hjälpen-grupper, sygrupper, språkträning, telefonjour, familjeåterförening och häktesbesök.

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i länet. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

Kommuner i länet

Befolkning

Norrbottens län har 14 kommuner med cirka 250 000 invånare: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Arjeplog är länets minsta kommun med knappt 3 000 invånare. Luleå är den största kommunen med drygt 75 000 invånare och har också den största befolkningsökningen i länet. Totalt sett visar länet de senaste åren på en positiv befolkningsökning.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies