Västra Götalands län

Västra Götaland är ett väldigt variationsrikt län. Här finns jordbruksmarker, skogar, sjöar, storstad och glest bebyggda områden. Det finns också många öar utanför kusten i den västra delen av länet. Det finns 49 kommuner och bor drygt 1,6 miljoner människor i Västra Götaland. Av dessa bor ungefär 600 000 i Göteborgsområdet.

Presentation

Bosta​dssituation

Det finns en brist på bostäder att hyra i nästan alla länets kommuner. Det finns planer på att bygga många nya bostäder, men det byggs inte lika snabbt som kön till bostäderna ökar. Det kan därför ta lång tid att få den typ av bostad som önskas och många måste bo med tillfälliga lösningar. Bostäder att hyra i Göteborg och området runt omkring.

Näringsliv och arbetsgivare​

Västra Götalandsregionen är den största arbetsgivaren i länet. Här arbetar anställda inom bland annat hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur och miljö. Västra Götalandsregionen ansvarar även för kollektivtrafik och turism. Läs mer om kollektivtrafik på Västtrafiks hemsida och om turism på Västsveriges hemsida. Göteborgs Stad har många anställda inom bland annat skola, barnomsorg och förvaltning. Den största privata arbetsgivaren är Volvo Personvagnar AB, som har tillverkning på flera olika platser i länet.

Skolor och utbildning

Det finns flera universitet och högskolor i Västra Götaland. Göteborgs universitet, som är länets största, har 37 000 studenter och närmare 6000 anställda. I Göteborg finns också Chalmers högskola med olika tekniska utbildningar. I Borås finns utbildningar inom till exempel informationsvetenskap och textil. I Skövde finns inriktning inom bland annat utveckling av dataspel och sjuksköterskeutbildning. I Trollhättan har högskolan inriktat sig på att flera av utbildningarna delvis genomförs på olika arbetsplatser.​

Sjukvård​​​

Om du har vanligare sjukdomar, skador eller besvär ska du vända dig till de lokala vårdcentralerna. Här kan du också få stöd och hjälp med att förbättra din hälsa. Bra hjälp på olika språk. I Västra Götaland finns det 18 sjukhus med specialistsjukvård. Om du blir akut sjuk ringer du 112. För tandvård kan du också få hjälp på olika språk.

Kultur​ och fritid

Det går att uppleva kultur i olika former i Västra Götaland. Här finns bland annat flera teatrar, orkestrar, museer och välbesökta bibliotek. I biblioteken kan du låna böcker gratis. Befolkningen i länet, och i hela Sverige, är på sin fritid ofta aktiva i en förening. Medlemskap i en fackförening, idrottsförening eller en bostadsförening är vanligt. Alla är välkomna att fritt vistas i naturen, i skogen, vid havet eller vid en sjö. Allemansrätten talar om vad som är tillåtet i naturen.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I Västra Götalands län finns ett stort antal föreningar, organisationer, kyrkor och trossamfund som arbetar aktivt med flykting- och integrationsfrågor. De bedriver en mängd olika verksamheter för att alla ska trivas och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Exempelvis anordnar de mötesplatser, språkcaféer, svenskundervisning, läxhjälp och idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. Vissa erbjuder även sjukvård och juridisk rådgivning.


Några av de föreningar och organisationer som finns i länet kan du hitta i inledningen av presentationen under fliken Organisationer. Du kan också hitta listor på Immigrantinstitutets hemsida. På kommunernas egna hemsidor finns även ett föreningsregister där du kan se vilka föreningar och organisationer som är aktiva i respektive kommun.

Lediga jobb

Här visas just nu lediga jobb i länet och i vissa fall andra närliggande län.

Filtrera sökning via valfritt ord
Sida 1 av 367

Organisationer

Här hittar du information om föreningar och organisationer i länet.

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

​I samarbete med Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg anordnar föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården många olika aktiviteter och kurser på Biskopsgårdens bibliotek. Alla är välkomna. Samtliga kurser är gratis.

Caritas Angered

​Caritas är katolska kyrkans organisation för socialt arbete i Sverige. Caritas arbetar för social rättvisa och alla människors lika värde och rättigheter. Organisationen är öppen för alla oavsett religion, etnicitet, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Caritas Angered driver genom Frivilligcentralen i Hjällbo/Angered en mängd olika verksamheter, exempelvis stöd och hjälp i asylprocessen, stödsamtal med tystnadsplikt, språkträning i svenska, jourtelefon för kvinnor, läxhjälp och praktikantverksamhet.

Göteborgs FöreningsCenter

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda frivilliga. Göteborgs FöreningsCenter vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Göteborgs FöreningsCenter har ett pågående projekt vid namn Vägvisare, med stöd av Västra Götalandsregionen. Projektets syfte är att föra samman svenska personer med nyanlända och på så sätt skapa ett möte för att utbyta kunskaper och kultur och att den nyanlända får träna upp sina kunskaper i det svenska språket. Mötet ska vara ömsesidigt och genom mötet får man också en förståelse för varandra.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige. De arbetar för en rättvis behandling av alla människor och för att ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionalitet och ålder. Göteborgs rättighetscenter hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse. Den som upplever sig ha blivit diskriminerad kan här få kostnadsfri juridisk rådgivning. Göteborgs rättighetscenter har tystnadslöfte och du kan även vara helt anonym. Vid behov kan du också boka tolk.

Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Göteborgsregionens Sociala Ekonomi har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. ​

Individuell Människohjälp Göteborg

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen arbetar i flera länder och i Sverige är arbetet inriktat på integration och delaktighet i samhället. De driver en mängd olika verksamheter på flera orter i Sverige. Från kontoret i Göteborg driver organisationen exempelvis verksamheterna Barn i väntan och Barn i start. Dessa verksamheter riktar sig till barn som väntar på uppehållstillstånd och barn som redan fått uppehållstillstånd. De driver också aktiviteter för nyanlända ungdomar, läxhjälp och språkcafé.

KFUM

KFUM är en ungdomsrörelse i Sverige som är en del av den internationella organisationen YWCA-YMCA. KFUM arbetar för demokrati, människors lika värde och ansvarstagande i samhället. De har många lokalföreningar runt om i landet och engagerar ungdomar i olika sociala, kulturella och idrottsinriktade verksamheter. I Västra Götalands län driver KFUM:s lokalföreningar exempelvis aktiviteter för nyanlända, secondhand-butik, scoutverksamhet och idrotts- och kulturverksamheter.

Mötesplats Spinneriet

Mötesplats Spinneriet är en samarbetsplattform som syftar till att erbjuda nyanlända en bra start i sitt nya hem. Mötesplatsen drivs av Ale kommun tillsammans med Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, föreningar, företag och engagerade Alebor.

Mötesplats Spinneriet erbjuder nyanlända och etablerade svenskar flera olika sätt att engagera sig för att mötas, bara för att träna på att prata svenska eller lära känna varandra lite mer. Mötesplats Spinneriet erbjuder bland annat:

 • Språkcafé
 • Läxhjälp
 • Språkvän eller mentor
 • Workshops och kunskapskvällar på Mötesplatsen
Parasport Göteborg

​​Göteborgs Parasportförbund (Parasport Göteborg) erbjuder nyanlända med olika typer av funktionsnedsättning att prova på en "Idrottsskola". På idrottsskolan får du testa många olika sporter som till exempel rullstolsbasket, bågskytte, friidrott, bordtennis, goalball och många fler sporter.

Regional-SIOS Göteborg

Regional SIOS Göteborg är en samarbetsorganisation för etniska organisationer i Västra Götalandsregionen. I Västra Götalands län finns det många föreningar som samlar människor med olika invandrarbakgrund. Flera av dessa föreningar samarbetar med SIOS Göteborg, som är en regional avdelning till centrala SIOS som har kontor i Stockholm. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att stärka delaktighet, inflytande och samhällsengagemang för etniska grupper och organisationer i Sverige. SIOS Göteborg ordnar tematräffar, utbildningsdagar, konferenser och driver olika projekt. De är också med i nätverket "Att åldras tillsammans", som arbetar för att infödda och invandrade äldre ska få mer kontakt och förståelse för varandra.

Rädda Barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barns behov, intressen och rättigheter ska tillgodoses. Organisationen driver verksamhet runt om i världen och är politiskt och religiöst obunden.  I Västra Götalands län har Rädda barnen 3 regionkontor och lokalföreningar i ett flertal kommuner. I kommunerna finns exempelvis en mängd aktiviter för nyanlända, ensamkommande barn, läxläsning, samtalsgrupper för ungdomar och olika projektverksamheter.

Röda korset

Röda Korsets arbete går ut på att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda människors liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet och verka för fred. Organisationen arbetar över hela världen men också lokalt på många håll i Sverige. Lokala Röda korset-föreningar finns i de flesta kommunerna inom Västra Götalands län. De lokala föreningarna driver många olika verksamheter, exempelvis mötesplatsen och secondhand-butiken Kupan, språkcaféer, läxläsning och praktik- eller mentorsverksamhet.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har sedan länge arbetat aktivt med flykting- och invandringsfrågor. De arbetar på olika sätt för att nyanlända ska få en bra start i Sverige. På nationell nivå påverkar de asylpolitiken i en mer rättsäker och human riktning. De erbjuder också juridisk rådgivning för flyktingar och asylsökande. På lokal nivå finns det en stor mängd församlingar runt om i landet. Dessa erbjuder stöd och hjälp i olika frågor och driver verksamheter som exempelvis insamlingar, språkcaféer, läxhjälp, praktikantverksamhet, secondhand-butiker, och mötesplatser.  Mycket av Svenska kyrkans arbete med flykting- och invandringsfrågor sker i samarbete med andra kyrkor, organisationer och trossamfund.

Vuxna i Lärande på bibliotek

Biblioteket är en mötesplats där alla ska känna sig välkomna. För dig som är vuxen och intresserad av att börja studera, är vuxenstuderande eller vill ägna dig åt självstudier, finns ett projekt som heter Vuxna i Lärande (ViL). På de bibliotek som deltar i projektet finns kan du:

 • få tips om att hitta information på internet och i biblioteket
 • få stöd att komma igång med dina studier
 • använda datorer för studier i två timmar
 • söka på internet och i databaser
 • låna och läsa kursböcker
 • träffa andra studerande
 • få studiero

Dessa bibliotek erbjuder även enkla datakurser, språkcaféer och läxhjälp.

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i länet. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

Kommuner i länet

Västra
informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies