Att betala skatt

Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. Genom skatten kan staten ge alla samma chans till utbildning och ett bra liv i Sverige. En stor del av Sveriges välfärdssystem betalas av skatter. Det är skatter som bekostar till exempel sjukvård, barnomsorg, socialtjänst och äldreomsorg. Men också vägar, kollektivtrafik, flyktingmottagning och det gemensamma miljöarbetet bekostas av skatter.

De flesta som bor i Sverige har en tillit till att de pengar vi betalar i skatt används till att bygga det gemensamma samhället.

Bild: Skatteverket

 

När du arbetar betalar du skatt på din lön. Denna skatt kallas inkomstskatt. Lönen som du får innan du betalat skatt kallas bruttolön. Lönen efter du har betalat skatt kallas nettolön. Nettolönen är de pengar som du har kvar att leva på. Det svenska skattesystemet är uppbyggt så att de som tjänar mer pengar betalar mer i skatt. De som inte har tillräckligt med pengar för att klara sig kan få hjälp av samhället.

Skatten är olika i varje kommun. Den brukar vara 29-35 procent av bruttolönen. Tjänar du mycket betalar du även skatt till staten. Om du vill veta mer om skatter kan du hitta information på Skatteverkets webbsida: www.skatteverket.se

​Årsinkomst​Inkomstskatt du betalar

​Över 625 800 kronor

​29–35% i kommunalskatt
+ 20% statlig skatt
+ 5% statlig skatt
på inkomster över denna gräns

​Mellan 430 200 och 625 800 kronor

​29–35% i kommunalskatt
+ 20% statlig skatt
på inkomster över denna gräns

​Under 430 200 kronor

​29–35% i kommunalskatt

​Under 18 951 kronor

​Du betalar ingen skatt

Tabell på olika skattenivåer för inkomstskatten (siffror från 2017).
Källa: Skatteverket

Du som har sjukpenning eller pension betalar också inkomstskatt. Du betalar också skatt för förmåner på ditt arbete. En förmån kan vara om du till exempel kan använda jobbets bil privat eller får matkuponger för att köpa lunch eller middag på restaurang.

Inkomstdeklaration

Alla som har en inkomst och betalar skatt ska varje år lämna in en deklaration till Skatteverket. Skatteverket skickar din deklaration hem till dig. I deklarationen finns uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat i skatt under ett år. Uppgifterna kommer från din arbetsgivare, försäkringsbolag och bank. Du måste kontrollera att informationen stämmer. Använd koderna för identifikation och underskrift eller din e-legitimation när du ska godkänna och skriva under din deklaration. Du kan välja om du vill ringa, skicka ett sms, använda Skatteverkets app eller e-tjänst. Koderna finns högst upp på deklarationen.

Du kan även skicka in din deklaration på pappersblankett till Skatteverket. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast i början av maj.


Deklarationsblankett, det finns information på olika språk på Skatteverkets webbsida.
Foto: Skatteverket
 

Moms

Mervärdesskatt kallas oftast för moms. Moms är en skatt på saker och tjänster och alla betalar moms på de flesta saker och tjänster som de köper. Momsen är en del av priset som vi betalar. Det är olika procentsatser för momsen beroende på vad det är man köper:  25, 12 eller 6 procent. Det finns också saker och tjänster som är momsfria till exempel sjukvård och utbildning. Staten använder momsen som ett politiskt styrmedel och har lägre moms på sådant som man tycker är bra att människor köper.

Punktskatter

Punktskatt är en extra skatt på särskilt utvalda varor eller tjänster. Som exempel kan nämnas skatten på alkohol, bensin, el och tobak. Punktskatterna kan användas för att styra konsumtionen. Det är regering och riksdag som bestämmer vilka varor och tjänster som ska ha punktskatt och det är oftast sådant som är skadligt för miljön eller hälsan.

Sociala avgifter

Arbetsgivare betalar sociala avgifter för sina anställda. Det kallas arbetsgivaravgifter och går bland annat till de anställdas pension, föräldrapenning och sjukpenning. Utöver arbetsgivaravgiften ska arbetsgivaren betala in skatt för sina anställda. Det görs en gång i månaden till Skatteverket. Den som driver eget företag betalar också sociala avgifter som då kallas egenavgifter.

Att jobba svart

Att jobba svart betyder att du inte betalar någon skatt på det du tjänar. Samhället bygger på att alla som arbetar ska betala skatt. Skatten används till sjukvård, vägar, äldreomsorg och annan välfärd som är till för alla medborgare.

Om du jobbar svart kan det bli svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller handla på avbetalning (kredit). Hyresvärdar och företag vill ofta att du kan visa upp ett anställningsavtal.

Du som jobbar svart:

  • får inte något anställningsavtal och kan därför bli lurad på lönen.
  • får ingen a-kassa om du skulle bli arbetslös.
  • får inte någon sjuk- eller semesterersättning.
  • får ingen sjuk- eller föräldrapenning.
  • får lägre pension.
  • är inte försäkrad om du råkar skada dig själv, någon annan eller råkar ta sönder något när du arbetar.

 

< Föregående sida

Nästa sida >

Tillbaka till menyn

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies