Att leva med funktionsnedsättning

En person med funktionsnedsättning är någon som har en sjukdom eller skada som gör att han eller hon kan behöva extra stöd.

Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att vara med i samhällslivet som alla andra. Barn med funktionsnedsättning ska till exempel få barnomsorg och skola som alla andra barn.


Internationella symbolen för funktionsnedsättning.

Det finns en lag, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ger dig som har en funktionsnedsättning rätt till stöd. Stödet kan till exempel vara en person som hjälper dig att klara ditt vardagliga liv. Du kan också få pengar (handikappersättning) om din funktionsnedsättning gör att du har extra kostnader eller om du till exempel behöver hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du ansöker om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Du kan få stöd genom LSS om du har en utvecklingsstörning, autism eller andra varaktiga fysiska eller psykiska skador. Du som har barn med funktionshinder kan få vårdbidrag. Om du har frågor om funktionshinder ska du tala med socialtjänsten i din kommun.

Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv eller med vanlig kollektivtrafik (bussar, tåg, spårvagn) kan du få färdtjänst. Då får du resa med taxi eller liten buss. Kommunen beslutar om du kan få färdtjänst.

Om du blir sjuk eller har en funktionsnedsättning

Om du blir sjuk när du arbetar betalar din arbetsgivare ut sjuklön de första 14 dagarna. Sedan får du ersättning från Försäkringskassan. Det kallas sjukpenning.

Om du inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller om du skadat dig eller har en funktionsnedsättning kan du få pengar från Försäkringskassan.

Att kontakta Försäkringskassan

Försäkringskassan har servicekontor som du kan gå till om du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid. Du kan hitta mer information på webbsidan: www.forsakringskassan.se

Om du tycker Försäkringskassans beslut är fel kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och måste göras inom två månader efter att beslutet tagits. Du skriver överklagan till Förvaltningsrätten men skickar först brevet till Försäkringskassan. Detta eftersom Försäkringskassan ska få en chans att ändra sitt beslut. Om Försäkringskassan inte ändrar beslutet skickas din överklagan till Förvaltningsrätten.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av socialförsäkringen som kommunerna ansvarar för. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i din kommun om du har svårt att försörja dig. Du kan läsa mer om detta under ”Så fungerar din kommun” i kapitel 2.

 

< Föregående sida

Nästa sida >

Tillbaka till menyn

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies