Integration i Sverige

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra.

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Alla samhällsinvånare ska kunna delta i samhället på lika villkor oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund.
Foto: Colourbox

I Sverige ansvarar regeringen för att utforma riktlinjer för den svenska integrationspolitiken. Den svenska regeringen vill att alla ska vara en del av samhällets gemenskap oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. Regeringen ger därför extra stöd till nyanlända invandrare under de första åren i Sverige. Syftet är att de som är nya i Sverige ska få en bra start och goda förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv.

Etablering för dig som är nyanländ

Det finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år (men inte 65 år) och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till en etableringsplan och etableringsersättning. Om du har fyllt 18 år (men inte 20 år) och saknar föräldrar i Sverige har du också rätt till hjälp. En nyanländ person är en flykting eller invandrare som är ny i Sverige.

Etableringsplan

Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som hjälper nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället. Om du tillhör gruppen som har rätt till en etableringsplan får du prata med en person, en etableringshandläggare, på Arbetsförmedlingen om vad som behövs för att du ska kunna börja söka arbete.

Din etableringsplan innehåller olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete. Vilka aktiviteter som planen innehåller beror på dina behov, men den ska minst bestå av svenska för invandrare (SFI), arbetsförberedande insatser (till exempel praktik eller validering av utbildnings-och yrkeserfarenheter) och samhällsorientering som syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Utgångspunkten är att aktiviteterna i etableringsplanen ska sysselsätta dig på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. Din etableringsplan kan vanligtvis omfatta 24 månader. Om du är föräldraledig på deltid kan den förlängas med 8 månader.

Hos Arbetsförmedlingen får du veta mer: www.arbetsformedlingen.se. Syftet med etableringsplanen är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett arbete för att klara din försörjning.

På Arbetsförmedlingen kan man hjälpa dig på vägen mot eget arbete.
Foto: Colourbox

Etableringsersättning

Etableringsersättningen är pengar du får när du följer din etableringsplan. Om du har barn kan du också få mer pengar. Etableringsersättningen är lika för alla, oavsett var du bor. För att få hela ersättningen måste du följa aktiviteterna i etableringsplanen på heltid. Om du har ett arbete som en aktivitet i din etableringsplan minskas din etableringsersättning i samma omfattning som du arbetar. Om du har ett arbete som inte ingår i din etableringsplan påverkas däremot inte din etableringsersättning.

Du som har rätt till etableringsersättning kan även få bostadsersättning om du bor ensam i en egen bostad. Under vissa förutsättningar, till exempel om du har barn, kan du få tillägg och bostadsersättning. Det är i så fall Försäkringskassan som fattar beslut om detta.

Att lämna sitt land och flytta till ett nytt land

Att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land kan innebära svårigheter och utmaningar. Du kanske har upplevt traumatiska händelser och förlorat hem, pengar, nära vänner och släktingar i hemlandet. Det är utmanande att lära sig ett nytt språk, ett nytt system och en ny kultur. Det är vanligt att flykten utlöser en personlig kris. En del kan börja må dåligt när de får uppehållstillstånd.

Det finns professionellt stöd att få om du mår dåligt. Kontakta en vårdcentral för mer information. Om du har en etableringsplan kan du också tala med din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen för att få mer information om var du kan få hjälp.

 

< Föregående sida

Nästa sida >

Tillbaka till menyn

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies