Skydd mot diskriminering

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Diskriminering betyder att vissa människor eller grupper behandlas sämre än andra och det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.​

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska se till att diskrimineringslagen följs.

Det är förbjudet enligt diskrimineringslagen för företag och organisationer att behandla vissa människor sämre än andra på grund av deras kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan tro, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Arbetsplatser och skolor måste ha en plan mot diskriminering. Du kan kontakta DO om du blivit diskriminerad. Mer information finns på DO:s webbsida: www.do.se

Det finns olika fristående lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. De arbetar med att erbjuda råd och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering. Du kan läsa mer om antidiskrimineringsbyråerna här: www.adbsverige.se

Normer om kön och sexualitet

Alla samhällen har normer om hur människor ska leva. Normer är idéer och regler om vad som ses som rätt och fel och om hur människor ska bete sig. Normen att alla människor ses som eller ska vara heterosexuella är väldigt stark. I de flesta samhällen finns också starka normer om att män och kvinnor ska vara olika och att de ska ha olika roller.

Regnbågsflaggan (också kallad Prideflaggan) är en symbol för HBTQ-rörelsen. Den symboliserar respekt och tolerans mellan människor samt mångfald bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.  
Bild: Colourbox

I Sverige har alla rätt att leva och gifta sig med vilken partner de vill, oavsett kön. Vilket kön man själv känner sig som brukar kallas för könsidentitet. Könsidentiteten är inte kopplad till vilken kropp man har utan vilket kön man känner att man tillhör.

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Ordet trans är ett begrepp för personer som inte vill höra hemma i kategorin man eller kategorin kvinna. Transpersoner kan uppfatta sig själva som män, kvinnor, både män/kvinnor eller neutrala, oavsett vilket biologiskt kön de har. Transpersoner kan också välja att inte definiera sitt kön alls. Q står för ”queer”, ett förhållningssätt som kritiserar den heterosexuella normen i samhället. Queer kan också beskriva en sexuell läggning och kan då betyda en person som inte bryr sig om vilket kön en person blir attraherad av och förälskad i. Det kan också innebära att en person inte kan eller vill definiera sin sexuella läggning inom de traditionella begreppen. Du kan läsa mer på Förbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheters webbsida: www.rfsl.se. Alla har rätt att uttrycka sin könsidentitet som de vill. När någon behandlas sämre för att hen är homosexuell, bisexuell, transperson eller uttrycker sig på ett sätt som utmanar normer om hur kvinnor och män ska vara, så är det diskriminering.

Friheten att välja religion

Sverige har haft religionsfrihet sedan år 1951. Religionsfrihet betyder att alla har rätt att välja vilken religion eller tro man vill ha. Religionsfriheten räknas som en av de viktigaste rättigheterna i svensk grundlag. I flera internationella avtal, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, finns det information om religionsfriheten. Staten måste respektera, skydda och arbeta för religionsfriheten.

  • Alla människor ska ha rätt att välja, byta och lämna sin religion.
  • Alla människor ska ha rätt att utöva sin religion. Det betyder till exempel att alla har rätt att starta religiösa föreningar.
  • Alla har rätt att skriva och ge ut tidningar och information.
  • Alla har rätt att lära ut en religion och fira religiösa högtider.
  • Ingen människa ska bli diskriminerad på grund av tro.
  • Föräldrar har rätt att ge sina barn en religiös uppfostran enligt den egna tron.
  • Arbetsgivare bör visa en öppenhet inför anställdas behov av att kunna praktisera sin tro på arbetsplatsen.

Etnisk tillhörighet

I Sverige bor det människor som kommer från olika platser i världen. Etnisk tillhörighet betyder att varje person har ett ursprung i en eller flera kulturer och folkgrupper. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Att bli behandlad sämre på grund av etnisk tillhörighet är diskriminering och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Många människor har en eller flera funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningar kan till exempel vara att en person har svårt att se, prata, höra, förstå, röra sig eller koncentrera sig. Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det ska inte finnas hinder att delta i samhällslivet för de som har funktionsnedsättning. Ett exempel på arbetet för ett mer tillgängligt samhälle är att bygga om i offentliga lokaler så att personer som har svårt att gå i trappor kan komma in och röra sig i lokalerna utan hinder.

Ålder

Att bli behandlad sämre för att någon annan tycker att du är för gammal eller för ung är diskriminering. Det finns lagar och regler som bestämmer att man i vissa fall får behandla yngre och äldre personer olika. Det finns till exempel bestämda åldersgränser för när en person får ta körkort eller serveras alkohol.

 

< Föregående sida

Nästa sida >

Tillbaka till menyn

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies