Lagar

De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas främst i tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Domstolar

Riksdagen styr domstolarna genom lagar. Men domstolarna är neutrala och oberoende mot riksdag, regering och andra myndigheter.

Den som är anklagad för ett brott har rätt att få sin sak prövad av en domstol. Personen ska ses som oskyldig tills domstolen har beslutat något annat.

Så behandlas brott av polis och domstol

Ett brott är när någon gör något som kan straffas enligt lag. Om du har blivit utsatt för brott ska du anmäla det till polisen.

Polisen utreder vad som har hänt. De kan till exempel hålla förhör, titta på brottsplatsen och göra en teknisk utredning. Detta kallas förundersökning. Polisen eller åklagaren gör förundersökningen.

Polis eller åklagare kan besluta att lägga ner en förundersökning, alltså att avbryta den. Det händer till exempel när det inte finns tillräckliga bevis.

Om förundersökningen fortsätter kan åklagaren besluta att åtala en person för brottet. Det betyder att det blir rättegång i tingsrätten (domstol).

Domstolens uppgift är att se om åklagaren kan bevisa att den som åtalas verkligen har begått det brott som åklagaren påstår.

Ansvar som förälder

I svensk lag (föräldrabalken) står det att barn har rätt till vård och omsorg, trygghet och bra uppfostran. I Sverige är det förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld i barnuppfostran. Fysiskt våld betyder alla former av våld mot kroppen. Psykiskt våld är alla sätt att hota, skrämma, kontrollera och kränka en annan människa. Lagen kallas anti-agalagen och har funnits i Sverige sedan år 1979.

Polisen

Om du vill ställa frågor till polisen eller berätta om något brott ska du ringa 114 14. Det är samma nummer i hela Sverige.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies