Samhällsorientering - Om Sverige

Samhällsorienteringen är till för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället. Materialet finns i nedladdningsbara filer på flera språk. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i arbetsliv och samhällsliv.

Samhällsorienteringen innehåller nedanstående kapitel:

  • Att komma till Sverige - Ka​pitlet beskriver hur det kan vara att komma till Sverige. Dessutom kan du läsa lite om Sveriges historia, landets kultur och högtider.
  • Att bo i Sverige - I detta kapitel kan du läsa om den svenska arbetsmarknaden och hur näringslivet fungerar. Sveriges geografi och befolkning finns kort beskrivet. Du kan också läsa mer om bostad och boende, bostadsförmedling samt hemförsäkringar. Här tas också praktiska saker upp som är bra att veta i det dagliga livet och hur det är att leva med funktionshinder i Sverige.
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige - Kapitlet beskriver olika utbildningsmöjligheter och villkor för studerande men också validering av utländsk kompetens. Du kan också läsa om arbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur du söker arbete. Du kan få veta mer om hur man kan starta och driva eget företag och hur det fungerar med skatter och deklaration. Ett stycke tar upp socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringar. I ett annat stycke kan du läsa om fritid, kultur- och föreningsliv.
  • Individens rättigheter och skyldigheter - I det här kapitlet beskrivs jämställdhet och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och diskrimineringslagstiftningen. Du kan också läsa om hjälp och stöd som familjerådgivning, kvinnojourer och Barnen Rätt I Samhället (BRIS). Här beskrivs också barns och ungdomars rättigheter i förhållande till föräldraansvar, med kamratkrets, relationer och fritidsaktiviteter.
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige - Här beskrivs svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden. Du kan också läsa om att vänta och föda barn samt om föräldraförsäkringen. I kapitlet finns information om barns rättigheter och hur skola, förskola, fritidshem fungerar samt viktiga delar i olika lagar som du kan behöva känna till.
  • Att påverka i Sverige - Här beskrivs hur Sverige styrs samt den Europeiska Unionen. Du kan också läsa mer om demokrati i teori och praktik och hur åsiktsbildningen i samhället fungerar. Det finns också information om hur val går till.
  • Att vårda sin hälsa i Sverige - I det här kapitlet beskrivs hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård fungerar. Du får också tips om hur du kan ta hand om dig själv, till exempel genom att motionera och äta bra. 
  • Att åldras i Sverige - Kapitlet tar upp information om pensioner och äldrevård.


​Skogsväg 
Foto: Maria Nobel

Boken "Om Sverige"​

Boken finns på flera språk som pdf-dokument. Idag kan du ladda ner den på svenska och 10 andra språk

Alla som vill kan ladda ner boken som ett pdf-dokument:

Till nedladdningssidan

Du som arbetar med Samhälls-orientering för nyanlända kan beställa boken Om Sverige - Samhällsorientering på svenska och arabiska genom att fylla i beställningstalongen.

Beställningstalong

Om Sverige - Samhällsorientering

Det här är 6:e upplagan av boken. Denna bearbetning har Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland län gemensamt arbetat fram.

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sida för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända

​Tjänstemän, anordnare och kommunikatörer inom Samhällsorientering kan ta del av ett utökat material och goda exempel på samordning och samarbete.

Gå till sidan

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies