Svenska samhället

Sverige är en demokrati. Det betyder att folket styr genom att välja partier eller personer som har rätt att ta viktiga beslut. De valda personerna kallas politiker. De tar beslut i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen.

Några viktiga grunder i det svenska samhället

  • Tryck- och yttrandefrihet, alla ska kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.
  • Föreningsfrihet, rätten att få gå med i eller starta en förening är grundläggande i en demokrati.
  • Religionsfrihet eller trosfrihet är rätten att fritt bestämma om man vill praktisera en religion. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna.
  • Rättssäkerhet betyder att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska ses som oskyldig till dess att han eller hon har dömts av en domstol.

Sverige styrs genom stat, landsting och kommuner

Statliga myndigheter och bolag

Riksdag, regering och regeringskansli, statliga verk och myndigheter arbetar för staten men finns i hela landet. Exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Försäkringskassan och länsstyrelsen.

Län

Sverige är indelat i 21 geografiska områden som kallas län. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet och fungerar som en länk mellan stat och kommuner. Det finns en länsstyrelse och en landshövding i varje län. Länsstyrelsen arbetar med många olika saker, till exempel samhällsskydd, samhällsbyggnad, miljöskydd och naturvård, integration, djur, jakt och fiske.

Landsting/Regioner

Ett landsting är den politiska delen av varje län. Landstingen leds av folkvalda församlingar som kallas landstingsfullmäktige och av landstingsstyrelser. Landstinget bestämmer över till exempel hälsovård, sjukvård och lokaltrafik. En del landsting har även ansvar för regional utveckling och kallar sig därför regioner.

Kommuner

Kommunerna styrs av kommunfullmäktige och kommunstyrelser. Kommunerna har hand om till exempel skolor, bibliotek, hemtjänst, brandkår och renhållning.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies