Funktionsnedsättning

En person med funktionsnedsättning är någon som har en sjukdom eller skada som gör att han eller hon kan behöva extra stöd.

Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att vara med i samhällslivet som alla andra. Barn med funktionsnedsättning ska till exempel få barnomsorg och skola som alla andra barn.

Det finns en lag, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ger dig som har en funktionsnedsättning rätt till stöd. Stödet kan till exempel vara en person som hjälper dig att klara ditt vardagliga liv. Du kan också få pengar (handikappersättning) om din funktionsnedsättning gör att du har extra kostnader eller om du till exempel behöver hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du ansöker om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Du kan få stöd genom LSS om du har en utvecklingsstörning, autism eller andra varaktiga fysiska eller psykiska skador. Du som har barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Om du har frågor kring vilket stöd som du kan få ska du tala med socialtjänsten i din kommun eller med sjukvården.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv eller med vanlig kollektivtrafik (bussar, tåg, spårvagn) kan du få färdtjänst. Då får du resa med taxi eller liten buss. Kommunen beslutar om du kan få färdtjänst.

Arbete och försörjning

Du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få pengar och stöd från Försäkringskassan. Du kan till exempel ansöka om arbetshjälpmedel, sjukersättning, bilstöd och få hjälp med dina boendekostnader.   

Du som söker arbete och är anmäld på Arbetsförmedlingen kan få särskilt stöd. Läs mer här:

Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingens hemsida.

Faktablad: Behöver du stöd för att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter?

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies