Akuten

Akuten är ett ord som används kort istället för Akutmottagning. Akutmottagningen hör samman med sjukhus och hit åker du om du har en farlig skada eller akut sjukdom och om din vanliga vårdcentral har stängt. Vanligtvis ska du åka till en jourmottagning, som hör till primärvården, om du har en sjukdom eller varit med om ett olycksfall och som du behöver hjälp med snabbt men som inte är livshotande. Vården kan beskrivas i tre steg. Vid lindrigare sjukdomar eller lättare olycksfall på dagtid ska du vända dig till din vårdcentral. Under kvällstid och helger till din när-akut eller jourcentral. Vid akuta tillstånd till akuten. Det är alltid bäst att ringa först så du vet vart du ska vända dig, på många ställen kan du få en tid när du kan komma. På så sätt slipper du sitta i ett väntrum med andra sjuka i flera timmar om det är många som behöver hjälp. Det är lite olika i olika kommuner och landsting. Om du vill fråga om olika sjukdomar eller skador eller vart du ska vända dig kan du ringa till 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177 eller läsa mer på www.1177.se och SOS Alarm

Gå till sidan Viktiga ord

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies