Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett skrivet avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare med de villkor som gäller för anställningen. Arbetsgivaren ska senast en månad efter det att du börjat arbeta lämna skriftlig information till dig om de villkor som är viktiga för din anställning. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.
Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Arbetstagarens (du) namn och adress
 • anställningens tillträdesdag (den dag du ska börja arbeta) och var du ska arbeta - arbetsplatsen.
 • En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • Typen av anställning, till exempel om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning.
  • Om det är en anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller.
  • Om det gäller anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning.
  • Om det är en provanställning: prövotidens längd.
 • Begynnelselön - det vill säga den lön du får när du börjar, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
 • Längden på din betalda semester och längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Kollektivavtal - om det finns kollektivavtal.
Ett anställningsbevis bör skrivas under av både arbetsgivaren och dig själv.

Gå till sidan Viktiga ord

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies