Introduktionsersättning

En ersättning som du förut som nyanländ kunde få om du deltog i introduktion i kommunen. Introduktion innebar ett extra tidsbegränsat stöd som det svenska samhället erbjöd flyktingar och nyanlända invandrare under deras första tid i Sverige. Introduktionsersättning har ersatts med etableringsersättning. Nyanlända som påbörjat sin introduktion före den 1 december 2010, ska tills introduktionen är avslutad ha ersättning från kommunen enligt den äldre lagen.

Gå till sidan Viktiga ord

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies