Reklam

Reklam är information som har tillverkats och spridits för att visa och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster. Man vill påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar för att få dem att ändra hur och vad de köper. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag. Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster. På så sätt vill man öka försäljningen av dessa. Man kan tacka nej både till adresserad reklam och till reklam via telefonförsäljning.
Läs mer på Reklamombudsmannens hemsida och Hallå konsument.

Gå till sidan Viktiga ord

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies