ሕሉፍ ሞያዊ ተምክሮ ኣሎኒ

እዚ ሓበሬታዚ ናብቶም ካብ ሽወደን ዘይኮነ ካብ ካልእ ሃገር እተቐስመ ሞያዊ ትምህርቲ ዘለዎም ዝቐንዐ እዩ ከምኡውን ናብቲ ናይ ስራሕ ዚወስድ መገዲ ንምኻድ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን ሓበሬታ ኣሎካ።

ናብ ስራሕ ዚወስድ መገድኻ ጀምሮ

ፍልጠት ሽወደን ስራሕ ንኽትረክብ ንተኽእሎኻ የጸብቖ። ስለዚ ቀልጢፍካ ቋንቋ ሽወደን ክትምሃር የድልየካ። ናብ ስራሕ ዚወስድ ውልቃዊ ሓገዝ ምስ እትደሊ ካብቶም ቤትጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ/ኣርበትስፎርመድሊንግ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ ልዕሊ ክእለትካ ሰልጥን - ስራሕ ናይ ምርካብ ዘሎካ ተኽእሎ ኣዕብዮ

ነቲ ክእለትካ ብምግላጽ ኣብቲ ናብ ሰራሕ ዚወስድ መገድኻ ንኽትምድብ የቃልለልካ።

ስራሕ ምርካብ

ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ፡ ናይ ዕዮ ትንተናታትን ዝሓዘ ናቱ ዳታ በይዝ ኣለዎ። ንሱ ስራሕ ክትደሊ ከሎኻ ዚጠቕመካ ንኣብነት ከመይ ጌርካ መጠየቕታ ወይ ሲቪ ወይ ጸብጻብ ብቕዓት ከም እተቕርብ ከምኡውን ቅድሚ ቃለምልልስ ምግባርካ ዘድልዩኻ ነጥብታት ዝጠርነፈ ንጥፈታት የዳሉ። 

ናትካ ዋኒን ምጅማር

ንስኻ ማለት ደላይ ስራሕ ኴንካ ናይ ውልቅኻ ዋኒን ንኽትጅምር ጽቡቕ ተኽእሎ ዘሎካ፡ ኣብ ሓድሓደ ኣጋጣሚታት ካብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ደገፍ ክትረብ ትኽእል ኢኻ።

ቤት ትምህርቲ ኣብ ስዊድን

Här kan du läsa mer om hur det svenska skolsystemet fungerar. Sidan finns översatt till flera olika språk.​

Omsvenskaskolan.se

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ