ስራሕ ምርካብ

ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ፡ ንስኻ ስራሕ ክትደሊ ከሎኻ እትሳተፎ ንጥፈታት የዳሉ፡ እዚ ኸኣ ንኣብነት ከመይ ጌርካ መጠየቕታ ወይ ሲቪ ከም እትጽሕፍ ወይ ኣብ ግዜ ቃለምልልስ እንታይ ከም ዘድሊ ዚምህር ስሚናር ኪኸውን ይኽእል።

ንሞያኻ ዚምልከት እንታይ ክፉት ቦታ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣብዚ här ድለ። ነቲ ኣብ ሽወደን ዚህሉ ናይ ሞያኻ መጻኢ ኩነታት ክትምርምር እንተ ደሊኻ ድማ ኣብቲ ናይ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ኣገልግሎት Yrkeskompassen ድለ። እዚ ግን ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዘሎ።

ኣብቲ ናይ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ዚህቦ መብዛሕትኡ ኣገልግሎታት ክትሳተፍ ምስ እትደሊ፡ ኣብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ከም ደላይ ስራሕ ክትምዝገብ ይግበኣካ። 

ስራሕ ንምርካብ ከቢድ ዲዩ ወይ ዝያዳ ደገፍ ትደሊዶ?

ደላይ ስራሕ ምስ እትኸውን እሞ ሓደ ወሃብ ስራሕ ከስርሓካ ምስ ዚደሊ፡ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ነቲ ዘስርሓካ ኣካል ንውሱን ግዜ ቁጠባዊ ደገፍ ይገብረሉ እዩ። 

ናይዚ ምኽንያት ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ዄንካ ቋንቋ ሽወደን ብተወሳኺ ንምፍላጥ የድልየካ ይኸውን ወይውን ገለ ስንክልና ስለ ዘሎካ እቲ ስራሕ ምስ ኩነታትካ ዚሳነ ኪኸውን የድሊ ይኸውን ወይውን ኣብቲ ናይ ሽወደናዊ ዕዮ ንምስታፍ ብገለ ምኽንያት ደገፍ የድልየካ ይኸውን። ዕላማ ናይቲ ንወሃብ ስራሕ ዚወሃብ ቁጠባዊ ደገፍ ንኣኻ ስራሕ ንኽትረክብ ንኸቃልለልካ እዩ።

እቲ ናይ ምቝጻር ደገፍ ብዙሕ መጸውዒ ኣለዎ። መተኣታተዊ ስራሕ ወይ ከኣ​ ጀማሪ ስራሕ  ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሓደ ካብዞም ናይ ምቝጻር ደገፋት ዝሰማምዓካ እንተ ኾይኑ ንምፍላጥ ነቲ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕካ ተወከሶ

ናብ ስራሕ ዚመርሑ ብዙሓት መገድታት

ብዘይ ናይቲ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ: ስራሕ ንኺረኽበልካ ዚህቦ ሓገዛት፡ ካልእ ብዙሕ ናብ ስራሕ ዚወስድ መገዲታት ኣሎ። ነቲ ወሃብ ስራሕ ብቐጥታ ክትረኽቦ፡ ነቲ ናይ መራኸቢ መርበብካ ክትጥቀመሉ: ነቲ ናትካ ሲቪ ክትዝርግሖ ማለት ኣብ ናይ ሲቪ ዳታበይዝ ብምእታው፡ ነቲ ኣብ ኢንተርነትን ኣብ ጋዜጣታትን ዚወጽእ ናይ ክፉት ቦታ ረክላምን ድማ መልሲ ክትህበሉ ትኽእል። 

ብዛዕባ ናይዞም እተፈላለዩ ናብ ስራሕ ዚመርሑ መገድታት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከስ፡ መራኽቦ ምስቲ ዚጥወቕ፡ ብዛዕባ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ