ጠበቓታት

​ክኢላ ሕጊ፡ ኣብ ስዊድን ክትትል ዚግበረሉ ሞያተኛ እዩ። እዚ ድማ እቲ ልክዕ ከምቲ ዲግሪ ስዊድን ዝሓዘ ሰብ ክሰርሕ ዚደሊ ካብ ወጻኢ ዲግሪ ዝረኸበ ክኢላ ሕጊ፡ ከምዚ ዚበለ ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንኸም ዳኛታት፡ ጠበቓታትን ኣኽበርቲ ሕግን ዝኣመሰለ ገለ ጉጅለታት ሞያተኛታት፡ ዲግሪ ስዊድን ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። ኣብ ስዊድን ሕጹይ ክኢላ ሕጊ ንኽትከውን፡ ናይ ኣርባዕተ ዓመትን ፈረቓን ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ ክትወስድ የድሊ።

ኣብ ወጻኢ ንዝተረኽበ ዲግሪ ዚግበር ገምጋም

ሓደ ናይ ወጻኢ ሃገር ዲግሪ ገምጋም ብናይ ዩኒቨርሲቲን ልዕለዋይ-ምህሮ ሽማግለን እዩ ዝፍጸም።

ነቲ ናይ ወጻኢ ትምህርትኻ ንኸተገምግም ከተመልክት ሰነዳትካ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲን ልዕለዋይ-ምህሮ ሽማግለን ምልኣኽ የድልየካ። ኣብ utbildningsbedomning.uhr.se ከተመልክተሉ እትኽእልን ሰንዳትካ እንተተኻኢሉ ብሕብሪ፣ ከተሰንየሉ እትኽእል ሓደ ዲጂታላዊ መመልከቲ እሎ።

ከምኡ’ውን ዝተፈላለየ ሰነዳት ክትልእኽ የድልየካ።

ሰንዳት ብናይ ስካንዲናቪያ ቋንቋታት፣ እንግሊዝኛ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳኛ፣ ስፓኛ፣ ዝተጻሓፈ ወይ ድሮ ዝተተርጎመ ዳግማይ ምትርጓም ኣየድልዮን እዩ። እቲ ካልእ ብበዓል መዚ ተርጓሚ ክትርጎም ኣለዎ። ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ እብ ብዙሕ ጉዳያት ክተሓጋገዙኻ ይኽእሉ እዮም።

ተወሳኺ ትምህርቲ

መመላእታ ትምህርቲ ኣብ ናይ ሽወደን ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ይዳለው። ንናይ ትምህርቲ ቁጠባዊ ደገፍ የብቅዑን 1-2 ዓመት እዩ ዝወስድ።

Korta vägen

ከም ኣማራጺ፡ ንሕጹይ ክኢላ ሕጊ ከምእትኾኑ ዚገብር እኳ እንተዘይኮነ፡ ስልጠና ዕዳጋ ዕዮ ሓጺር መንገዲ ክትወስዱ ግን ይከኣል እዩ።

Jurist med klient

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ