ክፉት ስራሕ ኣናድዩ

ካብ ምልውዋጥ ስራሕ ኣገልግሎት ሽቕለት ዝተኣከበ ክፉት ስራሕ ኣብዚ ከተናድዩ ትኽእሉ ኢኹም። ስራሕ ከተናድዩ እንተዄንኩም፡ ኲሉ ግዜ ሃገር ክትመርጹ የድልየኩም፣ ቀጺልኩም ድማ ብዝኾነ ቃል ወይ ብሞያ ገይርኩም ንኸተናድዩ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ኣብ ውጽኢታት ምንዳይ ስራሕ ዚወጽእ ክፉት ስራሕ ዚምልከት ብዝያዳ ከተንብቡ ትደልዩ እንተዄኩም፡ እቲ ኣብ ምልውዋጥ ስራሕ ዝተዋዕወዐ ክፉት ስራሕ፡ ኣብ ሓድሽ ሰሌዳ (ዊንዶው) ኪኽፈት እዩ።

ከባቢ ድለ

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ንምድላይ ብፍሪተክስት ወይ ፕሮፈሽን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ቦታ ገለ ምስ እትጽሕፍ እቲ ምድላይ ኣብ ክንዲ ብፕሮፈሽን ብፍሪተክስትን ብጥርሑ ቦታን እዩ ዚግበር። ግን ብፍሪተክስትን ብፕሮፈሽንን ብሓደ ግዜ ምድላይ ኣይከኣልን።

ነቲ ወረዳ፡ ሞያ ወይ ስራሕ ምስ ቀየርካዮ ነቲ ኣብ ጥቓ እቲ እተለወጠ ናይ ምርጫ ዝርዝር ዘሎ ኡፕዳተራ ዚብል ቦታ ክሊክ ግበረሉ። ከምዚ ምስ እትገብር እቲ ኣብ ናይ ምርጫ ሊስታ ዘሎ ምርጫታት ይሕደስ ማለት እዩ።

በቲ ናይ ናጻ ምርጫ፡ ቃል ደለ
ብመገዲ ሞያ/ፕሮፈሽን ዚግበር ምድላይ
​​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ