በይኑ ዝመጽአ ቆልዓ

​​​​​​ትሕቲ 18 ዓመት ኴንካ፡ ዑቕባ ደሊኻ ብዘይ ኣደኻ ወይ ኣቦኻ ናብ ሃገር ሽወደን ምስ እትመጽእ፡ በይኑ ዝመጽአ ቆልዓ ኢኻ እትብሃል። ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደ ሰብ ክሳዕ 18 ዓመት ዚመልእ ከም ቆልዓ እዩ ዚቝጸር። ነቲ ናይ ዑቕባ መጠየቒ ደብዳበኻ ናብ ሚግራኹንስቨርከት ወይ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ኢኻ እተቕርቦ።

ዑቕባ ዚሓትት ቆልዓ ከምቶም ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ዘለዉ ቆልዑ ልክዕ መሰል ኣለዎ፡ ንኣብነት፤

  • ዝመስለካ ክትዛረብ መሰል ኣሎካ
  • ንኽትስማዕ መሰል ኣሎካ
  • ምስ ዘድልየካ ናይ ሕማምን ስንን ክንክን ምርካብ መሰል ኣሎካ
  • ናብ ቤትትምርህቲ ክትከይድ መሰል ኣሎካ

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ (PUT) ምስ እትረክብ፡ ኣብ ሃገር ሽውደን ክሳዕ ቃሕ ዝበለካ ክትቅመጥ ትኽእል። ናይ ምቕባል ውሳነ ምስ እትረክብ፡ እቲ ኮምዩን እዩ ሓላፍነት ዚወስደልካ።​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ