ወላዲት ምዃን

ወለዲ ንናይ ቈልዑ ምዕባለን ጥዕናን ኣገደስቲ እዮም። ክእለት ሓደ ንፉዕ ወላዲ ናይ ምኳን ብዝተፋላለዩ ረቋሒታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ይጽለው። ኣብዚ፡ ከም ሓድሽ ወላዲ ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ወላዲ ምኳንን ንውላድካ ንዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት ምስ መን ከም ትራኸብን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ