ቤት ትምህርቲ

ኣብዚ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ከተንብቢ ትኽእሊ። ከምኡ’ውን በዓል መዚ ትምህርቲ ዘዳለዎ ሓደ ፊልም ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ክትርእዪ ትኽእሊ።

​መዋእለ ህጻናት (Förskola)

ትሰርሒ ወይ ትምሃሪ እንተ ኾንኪ ውላድኪ ካብ ሓደ ዓመት ዝመልኣሉ ጀሚሩ ምሉእ መዓልቲ ኣብ መዋእለ ህጻናት ክጸንሕ ይፍቀዶ እዩ። እዚ ሓደ መሰል እዩ። ዘይትሰርሒ ወይ ዘትምሃሪ እንተ ኾንኪ እውን ውላድኪ ካብ 3 ዓመት ዝመልኣሉ ጀሚሩ ንገለ ሰዓታት ንመዓልቲ ናብ ሓፈሻዊ መዋእለ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ቀዳማይ ክፍሊ (Förskoleklass)

ቈልዑ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይምዕብሉ። ብዛዕባ ናይ ውላድኪ ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኺ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ

ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንምዕባለኣዊ ስንክልና ዘሎዎም ደቂ 7-15 ዓመት ቈልዑን መንእሰያትን እዩ።

ምዕባለኣዊ ስንክልና ዘሎዎም ቈልዑ ኵሉ ግዜ ነቲ ንቡር መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣይኽእልዎን እዮም። ኣብ ክንድኡ እቲ ቈልዓ ኣብ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክምሃር ይክእል። እዚ ንነፍስ ወከፍ ተመሃራይ ምስ ናቱ ዓቕምን ድልየትን ዝሳነ ትምህርቲ ዝህብ ነብሱ ዝኸኣለ ዓይነት ትምህርቲ እዩ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

መባእታ ትምህርቲ

ኣብ ሽወደን መባእታ ትምህርቲ ግድነታዊ እዩ። ኣብዚ ኵሎም ቈልዑ ንትሽዓተ ዓመት ይምሃሩ። መብዛሕትኦም  ኣብታ 7 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ዘላ ቀውዒ 1ይ ክፍሊ ይጅምሩ። ነፍስ ወከፍ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ክልተ ክፍለ-ትምህርቲ ይምቀል፡ ሓደ ክፍለ-ትምህርቲ ቀውዒን ሓደ ክፍለ-ትምህርቲ ጽድያን።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ናይ ሽወደን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብድልት  እዩ። ንመብዛሕትኦም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሰለስተ ዓመት እዩ። መብዛሕትኦም ኣብዚ ድሕሪ ናይ መባእታ ትምህርቲ ብቐጥታ ኣብ መበል 16 ዓመቶም ይጅምሩ።  እቲ ትምህርቲ እንተ ደንጎየ ቅድሚ እታ 20 ዓመት ትመልኣላ ዓመት ክጅመር ኣሎዎ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምዕባለኣዊ ስንክልና ዘሎዎም ደቂ 16-20 ዓመት መንእሰያት እዩ። እዚ ንኣርባዕተ ዓመታት ይካየድ። ክምረጹ ዝኽእሉ ሃገራዊ መደብን ውልቃዊ መደብን ኣሎዉ።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ