ስርዓተ-ኣብያተትምህርቲ

​​ኣብዚ ብዛዕባ ኣዳራሽ ነጻ-ግዜ፤ ክፍሊ-መላመዲ፤ መባእታዊ-ትምህርቲን ጂምናስዩምን (2ይ ደረጃ ትምህርቲን)፤ ብዝበልጸ ክፈልጥ ኢኻ። 

ናይ ሽወደን ስርዓተ-ኣብያተትምህርቲ፤ ብዙሕ ንጥፈታትን ኣገባባት-ትምህርቲን ዘካተት እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ብመጠኑ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ክንህብ ኢና። ብዝያዳ ግን ኣብ ናይ Skolverket ኢንተርነት ኣድራሻ ኬድካ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ቅድመ-ትምህርቲ - (Förskola) እዚ ቅድመ-ትምህርቲ ዚበሃል፤ ብስነ-ትምህርቲ ዝቖመ ጉጅላዊ-ንጥፈታት ኮይኑ፤ ካብ ደቂ 1 ዓመት ክሳዕ ምጅማር ትምህርቲ ዚቕጽል እዩ። ቆልዑ ኣብ ክፍሊ መላመዲ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመታት ይጅምሩ፤ ንዝተፈላለየ ናይ እዋን ንውሓት ድማ ይሳተፉ። ንጥፈታት ክፍሊ-መላመዲ፤ ካብቲ ዕላማታቱ፤ ወለዲ ነቲ ናይ ወላድነት መዝነቶምን ምስ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንምውህሃድ ኪኽእሉ ዝተዳለወ እዩ።

መላመዲ-ክፍሊ - (Förskoleklass) እዚ መላመዲ-ክፍሊ ዚበሃል፤ ብድሌትካ እትኸዶ ዓይነት ቤትትምህርቲ እዩ። ኩሎም ቆልዑ ካብታ 6 ዓመት ዝመልኡላ ቀውዒ ክሳብ መባእታዊ ትምህርቲ ዚጅምሩሉ ዘሎ ግዜ፤ ኣብ መላመዲ-ክፍሊ፤ ቦታ ክዳለወሎም ይግባእ።

ሓልዮት ተመሃሮ ቤትትምህርቲ - እተን ኮሙናት ነቶም ወለዶም ኣብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ፤ ክሳብ 12 ዓመት ዕድመ ዚበጽሑ፤ መጻንሒ-ቆልዑ ዚኸውን ናይ ነጻ-ግዜ ኣዳራሽ ወይ ስነትምህርታዊ-ሓልዮት ዘለዎ መደባት ከዳልዋ ግዴታ ኣለወን።

ትምህርቲ መባእታዊ-ደረጃ - ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሎም ኣብ መንጎ 7ን 16 ዓመትን ዘለዉ ቆልዑ፡ ናብ ቤትትምህርቲ ክኸዱ ይግባእ። ምጅማር ትምህርቲ ተዓጻጻፍነት ዘለዎ እዩ። እቶም ቆልዑ ኣብ 6፡ 7 ወይ ፍሉይ ምኽንያት ምስ ዚህሉ ኣብ 8 ዓመቶም ኪጅምሩ ይኽእሉ።

ትምህርቲ 2ይ ደረጃ - (ጂምናስዩም) ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሎም እቶም መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዝወድኡ ተመሃሮ፤ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ክረኽቡ፤ ሰብ መሰል እዮም። እዚ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ፤ ንቐጻሊ ትምህርቲታት ወይ ንናይ መጻኢ ሞያዊ-ህይወት፤ መሰረታዊ ናይ ፍልጠት መንጸፍ ዚህብ እዩ።

ፍሉይ ትምህርቲ - ናይ ትምህርቲ ጸገም ዘለዎም ህጻናት ኩሉ ኣብቲ መደባዊ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኪዕወቱ ኣይክእሉን። ስለዚ ናብቲ ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ እዮም ዚኸዱ

ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ይኸይድ። ካብ ሃገራውን ውልቃውን ፕሮግራም ወይ መደብ ክትመርጽ ይከኣል። ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ኮሙን ናይ ትምህርታውን ስነኣእምሮኣውን ሕክምናውን ማሕበራውን ግምገማ ይገብር፡ ከምዚ ዚገብር ድማ እቲ ቤትትምህርቲ ነቲ ተምሃራይ ዚሰማምዖ ምዃኑ ንምፍላጥ እዩ።  

 

 

​ዝያዳ ብዛዕባ ስርዓተ ትምህርቲ

ኣብቲ ብብዙሕ ቋንቋታት እተዳለወ ብሮሹር ብዛዕባ ትምህርትን ስርዓተ ትምህርትን ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል

ቅድመ ትምህርትን ኣጸደ ህጻናትን

መባእታዊ ትምህርትን ማእከል ትርፊ ግዜን

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ፍሉይ ቤትትምህርቲ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ