ናይ መጽናዕቲ ሜላን ዝወሃብ ትምህርትን

ነቲ ዝወሃበካ ትምህርቲ ከተጽንዕ ከሎኻ ግሩም ሜላ ኪህልወካ ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ናይ መጽናዕቲ ሜላ ምስ ዚህልወካ ነቲ ትምህርትኻ የቕልሎ። ከም ኣብነት፡ ኩሉ ግዜ ድገሞ፡ ነቲ ኣገዳሲ ነገራት ኣስምረሉ፡ ነቲ እተዋህበካ ትምህርቲ ሽዑ ሽዑ ኣንብቦ፡ ዝሓተካ ሰብ ድለ፡ እኹል ግዜ ደቅስ፡ ጽቡቕ ድማ ብላዕ።

ብሰለስተ መገዲ ንኩነታት ኣብ ኣእምሮና ንቐርጾ። መብዛሕትኦም ንመጀመርታ ዚጥቀሙሉ ቻነል ኣለዎም፡ እቶም ክልተ ካልኦት ድማ ብኻልኣይ መገዲ ይጥቀሙሎም።

ናይ ምርኣይ ቻነል-ብምርኣይ ዚቕረጽ

እዚ ከም ንቡር እዩ ዚረአ። ኣስታት 70% ሰባት ነዚ ኢዮም ከም ቀንዲ ቻነል ዚጥቀሙሉ።

ስእልታትን ጽሑፋትን ክትርኢ ምስ እትመርጽ፡ ረኣዪ ኢኻ እትብሃል። ስለዚ በቲ ናይ ኣእምሮ ካርታ ዚብሃል ብምጥቃም ብዙሕ ትረብሕ። እቲ መምህርካ ኣብ ዘረባኡ ቅርጽታትን ተምሳላትን ምዝውታሩ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ።

ኣውዲዮ ቻነል- ብምስማዕ ዚቕረጽ

እዚ ብዛዕባ ሓበሬታ ምስማዕ እዩ። ኣስታት 10% ሰባት ነዚ ቻነልዚ ይጥቀሙ።

ሓበሬታ ምስማዕ ምስ እትመርጽ፡ ነቲ መምህር ዚብሎ ብቀራጺት-ድምጺ ክትቀርጾ ትኽእል (ግን መጀመርታ ፍቓድ ሕተት)።

ዳህሳሳዊ ቻነል-ንግዙፍ ነገራት የለሊ (ምትንካፍ፡ ምጥዓም፡ ምሽታት) ከምኡውን ብስምዒት

እዚ ንሓደ ነገር ንምፍላጥ ስምዒትን ህዋሳትን ይጥቀም። ኣስታት 20% ሰባት ኣብዚ ጉጅለዚ ይርከቡ።

ካብዞም ጉጅለ እዚኦም ምስ እትኸውን፡ ነቲ ነገራት ክትምከሮ ኢኻ እትደሊ- ብተግባር ኢኻ ክትመሃር እትደሊ።  ነቲ ሓበሬታ ብኸመይ ዝበለ ተግባራዊ መገዲ ከም እትጥቀመሉ ክትሓስብን ክትሓልምን ትኽእል።

ሓገዝ ዕዮ-ገዛ/ሆምወርክ

ንዕዮ-ገዛ ወይ ሆምወርክ ዚሕግዛን ሆምወርክ ዚህባን ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ነዚ ንምርካብ ኣብ ቤተመጻሕፍቲ ኬድካ ክትደሊ ትኽእል። ኣብ መብዛሕትኡ ኣብያተመጻሕፍቲ ቀጻሊ ናይ ዕዮ-ገዛ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ቀዪሕ መስቀል

ውልቃዊ ሰብኣዊ ሓገጽ - IM

ቻርመርስ

ማተሰንትሩም

ማትስ ባዕልኻ ተለማመድ

ኣብ ኢንተርነት ንብዙሕ ዓይነታት ትምህርቲ ክትለማመድ ዚሕግዙኻ ግሩም ገጻት ኣለዉ፡ ንኣብነት ንማትስ። ሓያሎ ድማ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ቀሪቦም ኣለዉ።

Webbmatte.se

Matteboken.se

Plugg efter plugget

ማትስ ኣብ ዩትዩብ

ማትስን ፕሮግራም ምውጻእን ኣብ ዩትዩብ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ