መንእሰያት ኣብ ሽወደን

መብዛሕትኡ ግዜ መንእሰያት ሽወደን ኣዚዮም ናጻ እዮም።ኣብ ቤትትምህርቲ ክትውጥርን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ኪህልወካን ትመሃር። መንእሰያት ብናጻ ይመሃሩ፡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ይረኽቡ፡ ወይውን ምናልባት ናይ ገዛ ኪራይ ሓገዝ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ንስኻ ንመጻኢ ዕድልካ መገዲ ንምምራጽ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣሎካ። ብዙሓት እዮም ምናልባት ንትምህርቲ ኢሎም ናብ ካልእ ከተማ ዚግዕዙ።

Första lägenheten

ናጻ ክትከውን ትጽበ ኔርካ ግን ክሳዕ 18 ዓመት እትመልእ ገና ኣብ ትሕቲ ወለድኻ፡ ኣላዪኻ  ወይ ግዜኣዊ ናባዪኻ ኢኻ። ከም በጽሒ ብዙሕ ዚግበር ኣሎካ። ገንዘብ ከተመሓደር፡ ክትመሃር ወይ ክትሰርሕ፡ ክትሓጽብ፡ ከተጽሪ፡ ክትክሽን፡ ምስ ሰብስልጣን ክትራኸብ።

ነዚ ነገራትዚ ኣብ ገዛ፡ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ወይ ምስ ስድራቤት ክትቅመጥ ከሎኻ ትመሃሮ። ገሊኡ ኣብ ቤትትምህርቲ ትመሃሮ ገሊኡ ድማ ባዕልኻ ትላመዶ።

መንበሪ ምርካብ

ናይ ኣፓርትመንት መእተዊ

ኣብቲ ናይ ኮምዩናት መርበብ ብዛዕባ ኣካረይትን ኣብቲ ኮምዩን ናይ ዘይተኻረየ ኣፓርትመንት ዝርዝር ትረብክ።

መሳገሪ ወይ ሊንክ ምስቲናይ ኮምዩናት መርበብ

ናይ ተምሃራይ መንበሪ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ