መአከቢ ሜዳ ኣብ ገጠራት

​ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ጎላጉል ንብዙሓት ናይ ተፈጥሮ መአከቢ ቦታታት እዮም። ቢግደጎርደን- ቢግደጎርድ፣ ቢስቱጋ፣ መድቦርያርሁስን ካልእን ተባሂሉ እውን ዝጽዋዕ ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ህዝባዊ መአከቢ ኣዳራሽ እዩ። ንን ኣሽቱ፣ መንእሰያት፣ ዓበይቲ፣ ንስድራቤታት፣ ማሕበራት፣ ትካላትን ዲሞክራስያዊ መሰረት ዘለዎም ካልኦትን።

ኣብዚ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ መአከቢ ሜዳ ክትረክብ ትኽእል።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ