ካሪታስ ኣንየረድ (Caritas Angered)

ናይ የልቡ ካሪታስ ወለንታዊ ማእከል፡ብሔር፡ ብሔር፡ ሃይማኖት ወይ ጾታ ብዘየገድስ ኩሉ ተቐማጣይ ዚራኸበሉ ናይ ሕብረ-ባህሊ መኣከቢ ቦታ እዩ። ንሕና ሰብኣዊነትን ሕጋዊ ውሕስነትን ዘለዎ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ንፈጥር።ካሪታስ ምስ ናይቲ ከባቢ ማሕበራትን ምስቲ ኣብ ዮተቦሪ ዘሎ በዓልስልጣንን ብምትሕብባር ይሰርሕ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ