ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል (Civilförsvarsförbundet)

ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል ወለንታዊ ናይ ምክልኻል ውድብ እዩ። ዕላማኡ ድማ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብመዓልታዊ ጸጥታን ኣብ ናይ ሓደጋ ግዜን ውሕስነት ንምፍጣር እዩ። ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል ናይ ህጹጽ ኩነታት ንቕሓትዘለዎን ውፉይን ሓላፍነት ዚስምዖን ዜጋ ይውድብን የሰልጥንን።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ