ማሕበር ህዝባዊ ስልጠና - ናይ መጽናዕቲ ማሕበር ሃገራዊ ውድባት (Folkbildningsförbundet)

ማሕበር ህዝባዊ ስልጠና ብዓሰርተ ናይ መጽናዕቲ ማሕበራት ናይ ዝንባለ ውድባት ዝቖመ እዩ። ንሳተን ከኣ ABF, Folkuniversitetet, IbnRushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus Studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolanእየን። ንሳተን እተፈላለየ ገጽታን ዕላማን ኣለወን። ናይ መጽናዕቲ ማሕበር፡ ንትምህርትን ባህልን ዝዓለመ ናይ ሽወደን ዝዓበየ መራኸቢ ቦታ እዩ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ