መድረኽ ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ (Forum för frivilligt socialt arbete)

መድረኽ ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ ነተን ማሕበረሰብኣዊ ኣካይዳ ዘለወን ናይ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ውድባት ጽላላዊ ውድብ እዩ፡ ከምኡውን ንናይ ፍልጠት ምልውዋጥን ንናይ ምድንፋዕ ሓሳባትን መድረኽ እዩ። ናይቲ መድረኽ ኣባላት ብ 34 ሃገራውያን ውድባት ዝቖመ እዩ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ