ኩላ ሃገር ሽወደን ክትነብር እያ (Hela Sverige ska leva)

ኩላ ሃገር ሽወደን ክትነብር እያ፡ ናይዘን ከባብያዊ ጉጅለታትን ናይተን ኣባላት ብምዃን ነቲ ስራሕ ኪድግፋኦ ዝመረጻ ኣስታት ሓምሳ ውድባትን ናይ ኣባላት ውድብ እያ። ተልእኾና ነተን ናይ ከባቢ ናይ ምምዕባል ጉጅላታት ምኽርን ደገፍን ምሃብን ንዕዉት ናይቲ ከባቢ ዕዮ ድማ መሳለጢ ምብርካትን እዩ። ንሕና ነቲ ንተቐማጦ ገጠር ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ብምልዓል ጽልዋ እንገብር ውድብ ኢና።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ