ማሕበር ተኻረይቲ (Hyresgästföreningen)

ማሕበር ተኻረይቲ ናይቶም ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ መንበሪ ብርትዓዊ ዋጋ ንኺረክብ ዚቃለሱ ናይ ተኻረይቲ ደሞክራስያዊ ኣባላዊ ውድብ እዩ። ኣብዚ ውድብዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ገዛውቲ ኣሎ። እዚ ማሕበርዚ ኹሉ ሰብ ጽቡቕ መንበሪ ብርትዓዊ ዋጋ ንኺረክብ ይቃለስ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ