ውልቃዊ ረድኤት IM (Individuell Människohjälp, IM)

IM ንድኽነት ምንጻልን ዚቃለስን ዘቃልዕን ሽወደናዊ ናይ ረድኤት ውድብ እዩ።IMንኣንስትን ሰብኡትን ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኪዋስኡን ኪካፈሉን ተኽእሎ ይህቦም።ነቲ ናይ ቋንቋን ባህልን መንደቅ ብምስባር፡ ስነልቦናዊ ደገፍ ዚህቡ መራኸቢ ቦታታትን ምይይጥን ይፈጥር፡ ንዝተነጸሉ ውልቀሰባትን ጉጅለን ድማ የበራትዕ።  ብዛዕባ ናይIMንጥፈታትንምውህሃድ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ