ኣህጉራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (Internationella Kvinnoförbundet)

ኣህጉራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ንሰላምን ናጽነትን IKFF ናይቲ ውድብ-ሰላም ሽወደናዊ ክፋል እዩ። ንሱ ነቲ ናይ ደቀንስትዮ ኣብ ሰላምን ጉዳያት ፖለቲካዊ ጸጥታን ዘለወን ተራ ኣብ ምድንፋዕ የተኩር። እቲ ንጥፈታት ብዞባውን ኣህጉራውን መልክዕ ብፕሮጀክት እዩ ዚምራሕ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ