መጋን ግብረሰናይ ማሕበር (Magan Welfare Förening)

መጋን ግብረሰናይ ማሕበር መኽሰብ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብተን ደሞክራሲ ዘይዝውተረለንን ህይወት ወድሰብ ሸለል ዚብሃለለን ሃገራት ንደሞክራሲ ምቅላስ ቀንዲ ዕላማኡ ዝኾነ ማሕበር እዩ። እቲ ማሕበር ብፍላይ ኣብ መሰላት ደቀንስትዮን መንእሰያትን የተኩር ንማዕርነትን ኣንጻር ወገንነትን ይቃለስ። ንሱ መደበሩ ኣብ ዮተቦሪ እዩ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ