ናይ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ማሕበር (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

ናይ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ማሕበር MISO, ኣብ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ንምውካል እዩ ስርሑ። MISOኣብ ናይ ማልመ ኮምዩን ናይ ምዝንጋዕ ኮሚተን ናይ ካልኦት ኮሚተን ኣሳላጢ እዩ። ከምኡውን ኣብ መንጎ ናይ ስፖርት ክላባትን ናይ ስፖርት ማሕበራትን ካልኦት መኽሰብ ዘይብለን ናይ ማልመ ማሕበራትን ምትሕብባር የደንፍዕ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ