ፓራስፖርት ሽወደን

ፍፌደረሽን ፓራስፖርት ሽወደንን ኮሚቴ ፓራኦሊምፒክ ሽወደንን (ፓራስፖርት ሽወደን) ንስንኩላን፣ ዓይነ ስዉራንን ናይ ምዕባለ ጸገም ዘለዎም ኣብ ክሊ 18 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዝውድብ ናይ ስፖርት ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር ንናይ ምዕባለ ጸገም ዘለዎም ናይ ምንቅስቓስ ንጥፈታትን ሰፊሕ ዝኾነ ፍሉይ ኦሊምፒክ ይመርሕ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ