ቀስተደመና ሽወደን (Rainbow Sweden)

ቀስተደመና ሽወደን ወይ ረይንቦው ስዊድን ናይተን ንድራግን ገበንን ማሕበራዊ ተነጽሎን ንምንካይ ዚሰርሓ ናጻ ዝኾነ ዓሚላት ማሕበራት ኣካቢ እዩ።ናይቲ ማሕበር ንጥፈትን ኣገልግሎት ጥየሳን ኣብቲ ካብ ድራግ/ኣደንዛዚ ነገራት ናጻ ዝኾነ ማሕበረሰብ ንምፍጣርን ናይ ሰብ ፍሉይ ድልየት ንምርዋይን ዚብል መትከል እተመስረተ እዩ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ