ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare)

ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ ብኣስታት 85 ዞባውያን ማሕበራት ዝቖመ እዩ። ንሳተን ከም ግዜኣዊ ሰራሕተኛን ሽርካንእሙን ሰብንኣራኻቢ  ኣራኻቢ ሰብን፡ ኣራኻቢ ስድራቤት፡ ደገፍ ስድራቤት፡ ደጋፊ ሰብ፡ ኣላዪ፡ ኣመሓዳሪ፡ ብፍላይ እተወዘዐ ኣላዪ ወይ ሞግዚትን ኣብ ኣባይቲ ማእሰርትን መጻንሒ ማእከላትን በጻሕቲ ኮይነን ይሰርሓ። RFSንኹሎም እቶም ካብ ወለንታዊ ማሕበራዊ ኣገልጋሊ ኪረብሑ ዚደልዩ ተጠቐምትን ዓሚላትን ሕሙማትን ሓለፍትን ግሩም ውሕስነት ንኺህልዎም ይሰርሕ። ​

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ