ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare)

ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ ብኣስታት 85 ዞባውያን ማሕበራት ዝቖመ እዩ። ንሳተን ከም ግዜኣዊ ሰራሕተኛን ሽርካን እሙን ሰብን ኣራኻቢ ኣራኻቢ ሰብን፡ ኣራኻቢ ስድራቤት፡ ደገፍ ስድራቤት፡ ደጋፊ ሰብ፡ ሞግዚት፡ ዘማሓድርን ቆልዑ ከዕቢ ሓላፍነት ዝተዋህቦን ኣብ ኣባይቲ ማእሰርትን መጻንሒ ማእከላትን በጻሕቲ ኮይነን ይሰርሓ። RFSንኹሎም እቶም ካብ ወለንታዊ ማሕበራዊ ኣገልጋሊ ኪረብሑ ዚደልዩ ተጠቐምትን ዓሚላትን ሕሙማትን ሓለፍትን ግሩም ውሕስነት ንኺህልዎም ይሰርሕ። ​

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ