ሃገራዊ ትያትር (Riksteatern)

ሃገራዊ ትያትር ዝዘውር ሃገራዊ ምርኢት ዚውንን ህዝባዊ ንጥፈት እዩ። ልዕሊ 40,000 ኣባላትን፡ 230 ሃገራውያን ማሕበራት ትያትርን 21 ዞባውያን ማሕበራትን ኣብ መላእ ሽወደን 50 እተኣሳሰራ ውድባትን ክፋል ናይቲ ሃገራዊ ትያትር እየን። ንሱ ይውግንን፡ የካፍልን፡ የፍርን ናይ ምርኢት ጥበብ የማዕብልን።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ